zoeken

Duurzame inzetbaarheid op maat

Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf je als bedrijf gezond? Dat is een uitdaging waar veel bedrijven voor staan.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat:

 • Werknemers in hun huidige functie goed (kunnen) functioneren
 • Werknemers kunnen mee bewegen met toekomstige ontwikkelingen binnen het bedrijf en de branche
 • Werknemers steeds voldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het bedrijf en de branche

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers een uitdaging is. Zo kunnen bedrijven te maken hebben met:

 • Een krimpende werkgelegenheid
 • Een hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers
 • Medewerkers die langdurig werkzaam zijn in hetzelfde beroep
 • Een beperkte instroom van nieuwe medewerkers
 • Werk dat fysiek of geestelijk belastend is
 • Ploegendiensten die als zwaar worden ervaren
 • Specifieke expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid ontbreekt
 • Medewerkers zijn relatief laag opgeleid
 • Er is geen sprake van een leercultuur

Herken je een van deze uitdagingen? Dan kan het programma Duurzame inzetbaarheid op maat interessant zijn.

Het programma Duurzame inzetbaarheid op maat bestaat uit een:

 1. Oriënterend gesprek met een adviseur Duurzame inzetbaarheid, inclusief afname van een Quickscan duurzame inzetbaarheid (gratis)
 2. Kennismakingsworkshop Duurzame inzetbaarheid voor werkgevers, HR, leidinggevenden en/of OR (gratis)
 3. Kennismakingsworkshop Duurzame inzetbaarheid voor werknemers (gratis)
 4. Bedrijfsproject duurzame inzetbaarheid op maat (75% subsidie)

Bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat
Het bedrijfsproject is een complete en gestructureerde aanpak voor heel het bedrijf. Het bestaat uit een analysefase, interventiefase en een evaluatiefase. Een aanpak die zorgt voor blijvende aandacht voor vitaal werken onder werknemers. De aanpak is gebaseerd op bewustwording onder werknemers, aanzetten tot actie en bijdragen aan het volhouden van de ingeslagen weg.

De adviseur Duurzame inzetbaarheid begeleidt het basisprogramma van A tot Z. Zo zal de adviseur een bedrijfsscan afnemen onder directie, HR, leidinggevenden en/of OR en samen kijken waar de uitdagingen op korte en langere termijn liggen. Er wordt hierbij gekeken welke interventies meerwaarde kunnen hebben. Verder kan de adviseur als onderdeel van het bedrijfsproject een duurzame inzetbaarheidsscan uitzetten onder (een groep) medewerkers. Een groep van maximaal 10 medewerkers gaat vervolgens aan de slag met een aantal interventies. Zo krijgen de deelnemers individuele coaching en drie themaworkshops aangeboden. Na afloop wordt de Quickscan herhaald om de effecten te kunnen meten.

Voorbeeldroutes naar duurzame inzetbaarheid

 • Vitaliteitsroute

Gezonde en vitale medewerkers zijn goud waard voor een organisatie: zij zitten lekker in hun vel, hebben een goede energiebalans en presteren beter. Steeds meer werkgevers voeren daarom een actief vitaliteitsbeleid. Deze route richt zich op vitaliteitsvraagstukken. Het in kaart brengen van knelpunten, het vergroten van de bewustwording of het leren hoe je zelf aan je gezondheid en vitaliteit kunt werken. Ook is er een speciale route ontwikkeld voor gezond werken in ploegendienst.

Deze vitaliteitsroute bestaat uit: het afnemen van vitaliteitschecks, workshops (voeding, slapen en bewegen), individuele coaching en een tweede vitaliteitscheck om het effect te meten. Ook is er na afloop nazorg in de vorm van intensieve begeleiding op het gebied van vitaliteit. Medewerkers ontvangen in deze route een persoonlijk vitaliteitspaspoort.

 • Loopbaanroute

We willen graag dat medewerkers betrokken, gemotiveerd blijven en ook ‘eigen regie’ en ‘eigenaarschap’ tonen als het gaat om hun loopbaan. Maar hoe doen we dat dan? Hoe geef je medewerkers het goede zetje. Een van de belangrijkste factoren daarvoor is bewustwording en het geven van inzicht. Ook het stellen van doelen, het in actie komen en volhouden verdienen aandacht.

De loopbaanroute bestaat uit: intakegesprek, uitzetten van vragenlijsten/scans, loopbaangesprekken met medewerkers, terugkoppelings- en adviesgesprekken.

 • Leren- en ontwikkelingsroute

Voor zowel medewerker als bedrijf is het belangrijk niet stil te staan, maar voortdurend in ontwikkeling te blijven en te blijven leren. Met deze route worden organisatie en medewerkers uitgedaagd om na te denken over de toekomst. Welk vakmanschap is nodig, nu maar ook in de toekomst, wat zijn de behoeften en wensen van medewerkers, hoe wordt talent optimaal benut? Hoe kun je de motivatie en betrokkenheid van medewerkers versterken? Binnen deze route is ook aandacht voor het nemen van eigen regie op je loopbaan.

De leren- en ontwikkelingsroute bestaat uit: intakegesprek, workshops, competentiescan en toekomstgericht ontwikkeladvies

 • Leiderschapsroute

Als het gaat om het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers, dan heeft de leidinggevende vaak een sleutelpositie. Zo zul je als leidinggevende het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid met medewerkers moeten kunnen voeren. Een flinke klus. Hoe kun je leidinggevenden helpen om handen en voeten te geven aan deze nieuwe rol?

De leiderschapsroute bestaat uit: leidinggevendenscan, workshops, leiderschapstrainingen, coaching en advies.

Wat kost het
Het bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat kost € 10.000. Hiervoor geldt een subsidie van 75% voor KVGO leden, waardoor de daadwerkelijke kosten slechts € 2.500 bedragen. Je ontvangt 40% subsidie vooraf van het A&O Fonds en 35% achteraf vanuit de ESF-subsidie. Voor niet KVGO leden bedraagt de subsidie 35%. Er zijn in het kader van het project Create your future 50 basisprogramma’s gedurende de looptijd (tot en met 24 december 2021) beschikbaar.