zoeken

Duurzame inzetbaarheid op maat

Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf ja als bedrijf gezond? Dat is een uitdaging waar veel bedrijven voor staan.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat:

 • Werknemers in hun huidige functie goed (kunnen) functioneren
 • Werknemers kunnen mee bewegen met toekomstige ontwikkelingen binnen het bedrijf en de branche
 • Werknemers steeds voldoende gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten het bedrijf en de branche

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers een uitdaging is. Zo kunnen bedrijven te maken hebben met:

 • Een krimpende werkgelegenheid
 • Een hoge gemiddelde leeftijd van medewerkers
 • Medewerkers die langdurig werkzaam zijn in hetzelfde beroep
 • Een beperkte instroom van nieuwe medewerkers
 • Werk dat fysiek of geestelijk belastend is
 • Ploegendiensten die als zwaar worden ervaren
 • Specifieke expertise op het gebied van duurzame inzetbaarheid ontbreekt
 • Medewerkers zijn relatief laag opgeleid
 • Er is geen sprake van een leercultuur

Herken je een van deze uitdagingen? Dan kan het programma Duurzame inzetbaarheid op maat interessant zijn.

Het programma Duurzame inzetbaarheid op maat bestaat uit een:

 1. Oriënterend gesprek met een adviseur Duurzame inzetbaarheid, inclusief afname van een Quickscan duurzame inzetbaarheid (gratis)
 2. Kennismakingsworkshop Duurzame inzetbaarheid voor werkgevers, HR, leidinggevenden en/of OR (gratis)
 3. Kennismakingsworkshop Duurzame inzetbaarheid voor werknemers (gratis)
 4. Bedrijfsproject duurzame inzetbaarheid op maat (75% subsidie)

Bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat
Het bedrijfsproject is een complete en gestructureerde aanpak voor heel het bedrijf. Geen losse acties. Een aanpak die zorgt voor blijvende aandacht voor vitaal werken onder werknemers. De aanpak is gebaseerd op bewustwording onder werknemers, aanzetten tot actie en bijdragen aan het volhouden van de ingeslagen weg.

De adviseur Duurzame inzetbaarheid begeleidt het basisprogramma van A tot Z. Zo zal de adviseur een bedrijfsscan afnemen onder directie, HR, leidinggevenden en/of OR en samen kijken waar de uitdagingen op korte en langere termijn liggen. Er wordt hierbij gekeken welke interventies meerwaarde kunnen hebben. Verder kan de adviseur als onderdeel van het bedrijfsproject een duurzame inzetbaarheidsscan uitzetten onder (een groep) medewerkers. Een groep van maximaal 10 medewerkers gaat vervolgens aan de slag met een aantal interventies. Zo krijgen de deelnemers individuele coaching en drie themaworkshops aangeboden. Na afloop wordt de Quickscan herhaald om de effecten te kunnen meten.

Wat kost het
Het bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat kost € 10.000. Hiervoor geldt een subsidie van 75% voor KVGO leden, waardoor de daadwerkelijke kosten slechts € 2.500 bedragen. Je ontvangt 40% subsidie vooraf van het A&O Fonds en 35% achteraf vanuit de ESF-subsidie. Voor niet KVGO leden bedraagt de subsidie 35%. Er zijn in het kader van het project Create your future 50 basisprogramma’s gedurende de looptijd (tot en met 24 december 2021) beschikbaar.