zoeken

Eigen regie

Werk blijven doen dat eigenlijk niet meer gelukkig maakt, te zwaar is of te weinig mogelijkheden biedt. Dat is niet goed voor medewerkers zelf, maar ook niet goed voor jouw bedrijf. Dat kan tot uiting komen in ziekteverzuim, slechte samenwerking, ongemotiveerde medewerkers en tegenvallende prestaties in het werk. Help je medewerkers daarom om actief zelf meer aan het roer te staan in hun werk en hun loopbaan. Create your future biedt je onderstaande mogelijkheden die de eigen regie van medewerkers stimuleren.

 

Adviesgesprek ‘Persoonlijk ontwikkelplan’

Doelgroep: medewerkers en leidinggevenden

Een persoonlijk ontwikkeladvies geeft medewerkers en leidinggevenden zicht op ontwikkelmogelijkheden binnen en buiten het bedrijf en mogelijke loopbaanstappen. De medewerker of leidinggevende gaat in gesprek met een loopbaanadviseur. De adviseur zorgt ervoor, door het stellen van de juiste vragen, dat de medewerker zelf gaat nadenken over zijn eigen loopbaan. De loopbaanadviseur kan de medewerker ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject hebben de deelnemers een persoonlijk ontwikkelplan. Hierin staat kort en bondig een aantal acties beschreven voor de korte of de langere termijn waarmee ze actief aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken.

 

Adviesgesprek ‘Financiële toekomst’

Doelgroep: productiemedewerkers

Werken in de grafimediabranche is best zwaar. Daarom zijn er regelingen waarmee oudere medewerkers in jouw bedrijf mogelijk minder kunnen gaan werken of eerder kunnen stoppen. Maar wat zijn die mogelijkheden precies? En wat betekent dat voor hun inkomen en pensioen? Dat ontdekken medewerkers in een financieel adviesgesprek dat ze voeren met een deskundig financieel adviseur die de cao-regelingen uit de grafimediabranche goed kent.

 

Maatwerktraject ‘Regie en eigenaarschap’

Doelgroep: medewerkers en leidinggevenden

Wat doe je als je merkt dat binnen de organisatie medewerkers onvoldoende het roer in eigen handen nemen? Het is in toenemende mate van belang dat medewerkers en leidinggevenden eigenaarschap pakken. Dat betekent verantwoordelijkheden willen, kunnen en mogen nemen. Wanneer medewerkers veel eigenaarschap vertonen, zie je dat vaak terug in goede onderlinge communicatie, proactief denken en doen en een grote mate van zelfsturing. Dit kan op verschillende thema's betrekking hebben, zoals leefstijl, samenwerking, vakmanschap en prestaties in het werk. Een voorwaarde daarbij is dat medewerkers voldoende autonomie en ondersteuning krijgen van hun leidinggevenden. Vandaar dat in een maatwerktraject eigen regie ook goed wordt gekeken naar de wisselwerking tussen organisatie en medewerker.

Samen met jou kijken we wat de mogelijke oorzaak is dat medewerkers onvoldoende regie en eigenaarschap (kunnen) pakken en welke doelstellingen dan passend zijn. Een maatwerktraject bevat vaak (intake)gesprekken met medewerkers en leidinggevenden, uitzetten van vragenlijsten/scans, terugkoppelings- en adviesgesprekken, coaching en ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden.

 

Praktische informatie, subsidie en aanmelden

De adviesgesprekken en het maatwerktraject worden afgestemd op de situatie in jouw bedrijf. Ze vinden plaats bij jouw bedrijf en worden geleid door ervaren trainers die de grafimediabranche kennen. Je krijgt tot 75% van de kosten terug via de MDIEU-subsidieregeling. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Tijdens een vrijblijvend gesprek kun je al je vragen stellen of met een adviseur direct de basis leggen voor een traject bij jouw bedrijf.