ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Impact technologie op werk: 10 oktober Trends presentatie met arbeidssocioloog Fabian Dekker

Trends in de creatieve industrie wordt dinsdagmorgen 10 oktober gepresenteerd. Deze inmiddels tiende uitgave geeft inzicht in de cijferrmatige ontwikkelingen in de creatieve industrie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs.

In het thema hoofdstuk wordt ingegaan op het effect van automatisering en robotisering in onze branche. Naar verwachting verdwijnen de komende jaren banen in de sector. De scheiding tussen leidinggevende, coördinerende en uitvoerende functies neemt af. Steeds meer operatorfuncties gaan ontstaan waarbij competenties als probleemoplossend en analytisch vermogen, samenwerken, flexibiliteit en leerbereidheid belangrijk worden.

Voor de presentatie is arbeidssocioloog Fabian Dekker uitgenodigd. Met zijn kennis over de technologische ontwikkelingen maakt hij de koppeling naar onze branche.

Programma:

10.00 uur         - inloop en ontvangst
10.30 uur         - effect van nieuwe technologie op werk en onderwijs door Fabian Dekker
11.00 uur         - economische en omzet ontwikkelingen in de creatieve industrie door Jos Teunen, GOC
11.30 uur         - pauze
11.45 uur         - trends en onderwijs met o.a. een voorproefje van de beroepscompetentieprofielen door 
                          Annet Leeflang, GOC en Pauline van Rinkel
12.15 uur         - plenaire discussie o.l.v. Richard Leloux, A&O Fonds Grafimediabranche
12.45 uur         - netwerklunch

Locatie:
GOC
De Schutterij 10
3905 PL  Veenendaal

Aanmelden:
e.frankenmolen@goc.nl

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten