ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Licht herstel voor grafimediabranche in 2021

Drukkerijen, verpakkingsfabrikanten en andere bedrijven in de grafimediabranche hadden het in 2021 nog altijd zwaar, maar er was wel sprake van licht herstel. Dat blijkt uit de nieuwe editie van Grafimedia in cijfers, een uitgave van A&O Fonds Grafimediabranche.

De gemiddelde omzet van  grafimediabedrijven lag in 2021 iedere maand lager dan in dezelfde periode voor de  coronapandemie. Ten opzichte van 2020 vond er echter  licht herstel plaats en in november en december van  afgelopen jaar behaalden grafimediabedrijven bijna  dezelfde omzetten als in 2019.

 

Verpakkingsbedrijven en nichespelers doen het goed

Binnen de branche is er bovendien sprake van flinke verschillen. Verpakkingsbedrijven deden het bijvoorbeeld goed in 2021, net als nichebedrijven in bijvoorbeeld boekdruk of signing. “Verder valt op dat veel drukkerijen veerkracht, flexibiliteit en innovatief vermogen tonen. Dat doen ze bijvoorbeeld door zich te ontwikkelen tot creatieve totaalpartner, met print in te spelen op de vraag naar kleinere oplages of kosten terug te dringen door externe activiteiten in het eigen proces te integreren”, vertelt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Minder faillissementen, zorgen over oplopende inkoopprijzen

Opvallend is ook het lage aantal faillissementen in de branche. Slechts vier bedrijven moesten in 2021 noodgedwongen hun deuren sluiten, terwijl dat er in 2020 nog 19 waren. “De steunmaatregelen van de overheid spelen daarbij waarschijnlijk een grote rol. Ook zagen we dat meer bedrijven zelf hun activiteiten staakten of overgenomen werden. Desondanks is het overall beeld redelijk positief, ook omdat de ontslagwerkloosheid in 2021 daalde”, vertelt Leloux.

Reden tot zorg is er over de oplopende inkoopprijzen in de branche. Vooral voor papier en karton moest fors dieper in de buidel worden getast. Ten opzichte van 2015 zijn grafimediabedrijven nu ruim een kwart duurder uit, terwijl ze er in diezelfde periode slechts in slaagden om de verkoopprijzen met 0,8 procent te verhogen. “In combinatie met de stijgende energieprijzen is dat voor veel bedrijven een serieuze zorg, waarbij we dit jaar zien dat veel bedrijven toch tariefverhogingen doorvoeren om gezond te blijven”, zegt Leloux.

Vergrijzing vraagt focus op instroom en duurzame inzetbaarheid

Een ander aandachtspunt is de vergrijzing in de grafimediabranche. Een op de vier medewerkers is ouder dan 54 jaar. Dat is fors meer dan in andere branches. Alleen al in de komende vijf jaar gaan er ruim 1.250 ervaren vakkrachten met pensioen. Het blijft daarom belangrijk om te investeren in instroom, kennisoverdracht en bredere inzetbaarheid van medewerkers.

Het A&O Fonds Grafimediabranche ondersteunt bedrijven daarbij. “We intensiveren dit jaar onze inspanningen om jongeren en zij-instromers te laten zien hoe belangrijk grafisch werk voor Nederland is en welke kansen er liggen in onze sector. Ook subsidiëren we leerwerktrajecten (BBL), vaktechnische opleidingen en programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid via het Create your future-project. Daarin werken we samen met onze partners KVGO, GOC, CNV Vakmensen, FNV Media & Cultuur en De Unie”, vertelt Leloux.

Grafimedia in cijfers is te downloaden via de site van het A&O Fonds of gedrukt aan te vragen via info@aenofonds.nl.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten