zoeken

Nieuwe Stimuleringsregeling BBL 2011/2012

De komende jaren voorzien we een tekort aan drukkers en nabewerkers. Het aantal leerlingen in deze beroepsgroepen is aanzienlijk afgenomen en zal niet voldoende zijn om de uitstroom aan oudere werknemers op te vangen. Een goede mogelijkheid om geschikt personeel te vinden is om deze zelf op te leiden binnen het bedrijf.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten