zoeken

Ruimere subsidieregeling grafimedia in 2019

Grafische (cross) media bedrijven, waaronder (verpakkings) drukkerijen in de grafimediabranche krijgen in 2019 meer subsidie om te investeren in instroom van nieuwe medewerkers of scholing van bestaande medewerkers.

Dat laat het A&O Fonds Grafimediabranche weten. Deze week presenteerde het fonds de subsidiemogelijkheden voor 2019. “Het vinden en binden van medewerkers is de komende jaren één van de grootste uitdagingen in de sector. Met de verruimde subsidieregelingen willen we bedrijven extra stimuleren om daarin te investeren”, vertelt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Meer geld voor instroom jongeren

Bedrijven die jongeren via een leerwerktraject willen opleiden kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling BBL. De stimuleringspremie is verhoogd van 1.750 naar 2.500 euro. Bij de BBL-opleiding halen deelnemers in 14 maanden hun mbo-diploma (niveau 2) Grafisch Operator. De opleiding kent specialisaties in drukvoorbereiding, offset-, flexo- en zeefdruk, digital print, snijden, vouwen, geniet brocheren, stansen en vouwplakken. Er draaien inmiddels opleidingen in Zwolle, Amsterdam, Den Bosch en binnenkort komt daar Veenendaal bij.

Hogere vergoeding scholing bestaande medewerkers

Met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt is het minstens zo belangrijk dat grafimediabedrijven bestaande medewerkers weten vast te houden. Mede daarom zijn er subsidieregelingen om te investeren in de vakkennis en vaardigheden van medewerkers. Bedrijven die dat doen krijgen een groter deel van de opleidingskosten vergoed. Het subsidiepercentage voor printopleidingen gaat omhoog van 30 naar 40%. Het gaat hierbij om opleidingen op onder meer het gebied van sales en productiemanagement, vormgeving, druktechnieken en nabewerking, techniek en taal. Bij opleidingen van machineleveranciers van druk-, print- en nabewerkingsapparatuur stijgt het subsidiepercentage van 10 naar 15%.

Werk-naar-werk- en mobiliteitstrajecten

Ook bedrijven die in 2019 gaan reorganiseren, komen in aanmerking voor subsidie. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die ze maken om medewerkers te begeleiden naar een andere baan binnen of buiten hun bedrijf. Daarbij worden er 25% van de kosten vergoed. Subsidies kunnen aangevraagd worden via www.aenofondsgrafimedia.nl/subsidie. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie is dat bedrijven bijdragen aan het opleidingsfonds en/of het garantiefonds. Er is voor 2019 een gelimiteerd budget beschikbaar voor de subsidieregelingen.

Over het A&O Fonds

Het A&O Fonds verzorgt namens de sector onderwijsactiviteiten en stimuleert de instroom van werknemers in de branche. Het fonds verstrekt hier zelf subsidies voor en wijst bovendien grafimediabedrijven de weg naar nationale en internationale subsidies voor scholing en duurzame inzetbaarheid. Verder doet A&O Fonds Grafimediabranche samen met hogescholen en universiteiten onderzoek naar vernieuwende producten, diensten en businessmodellen voor de grafimediabranche.

Subsidie aanvragen

Check voor alle subsidie aanvragen eerst de A&O Fonds Grafimediabranche website voor de voorwaarden: www.aenofondsgrafimedia.nl

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten