zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Verzoek verlenging looptijd sectorplan

OCI heeft het initiatief genomen om de Minister van SZW te verzoeken de looptijd van de sectorplannen, nu 2 jaar, op te rekken naar 2,5 jaar. Het verzoek wordt gedragen door veel hoofdaanvragers van andere sectorplannen. Lees het volledige bericht op de OCI site

Naar het overzicht