zoeken

Voordelig investeren met subsidie

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft in 2014 met succes een sectorplan ingediend met een totale omvang van 4,4 miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen is toegekend. Werkgevers kunnen van deze gelden profiteren door subsidie aan te vragen voor activiteiten op het gebied van opleiden, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Er zijn een aantal wijzigingen in de subsidiemogelijkheden vanuit het sectorplan grafimediabranche, maar voordelig investeren kan nog steeds!  

Wijzigingen op het sectorplan

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft een jaar na indiening van het eerste sectorplan de balans opgemaakt. Voor een aantal maatregelen uit het sectorplan is meer belangstelling dan voor andere maatregelen. Om ervoor te zorgen dat de branche de sectorplansubsidie optimaal kan benutten, heeft het A&O Fonds met succes om een aantal wijzigingen verzocht. Daardoor is er meer ruimte voor de maatregelen waarvoor de meeste belangstelling is.  

Voordelig investeren met subsidie

Met het sectorplan kunt u tot 40% subsidie krijgen voor activiteiten op het gebied van mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en scholing. Deze subsidie komt bovenop de korting van 25% die u ontvangt indien u bijdraagt aan het opleidingsfonds of het garantiefonds. Tot slot zijn er natuurlijk ook nog de fiscale mogelijkheden tot aftrek van de opleidingskosten.       

Kijk hier voor meer informatie en de aanvraagformulieren

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten