zoeken

Doelstellingen

De brede doelstelling voor de leden van het A&O Fonds Grafimediabranche bestaat uit:

 • het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector
 • het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector
 • het verkrijgen en meefinancieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op voorgaande punten

De doelstellingen van het A&O Fonds Grafimediabranche tracht de stichting te bereiken door:

 • het aanbieden van scholing
 • het aanbieden van activiteiten om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren
 • het geven van subsidies aan instanties die cursussen of onderwijs verzorgen op het gebied van de grafimedia
 • het geven van voorlichting aan geïnteresseerden op het gebied van de grafimedia
 • het voeren van reclame campagnes, het organiseren en houden van workshops en lezingen op het gebied van de grafimedia
 • het verzorgen van subsidieaanvragen voor nationale en internationale subsidies door de organisatie zelf, voor de ledenorganisaties en voor de leden/werknemers van de ledenorganisaties

Organisatiestructuur

De Raad voor Overleg in de Grafimediabranche (ROGB) heeft op 7 maart 2000 de Stichting A&O Fonds Grafimediabranche opgericht.

In het ROGB zijn vertegenwoordigd:

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden die werkzaam zijn bij de werkgevers- of werknemersorganisaties in de grafimediabranche die bijdragen aan de financiering van brancheorganisaties die activiteiten uitvoeren.

Dat zijn werkzaamheden op het gebied van:

 • arbeidsmarkt
 • onderwijs in de grafimediabranche

 

Bestuurssamenstelling

Directeur: R. Leloux 
Voorzitter: G. Tommel (werknemers)
Vice voorzitter: I. Hoytink (werkgevers)
Secretaris: B. van Iren (werknemers)
Penningmeester: B. Grieten (werkgevers)
Bestuursleden:
P. Bloemendaal (werknemers)
L. Hassink (werkgevers)

Voorzitter:
De werkgevers en werknemersvertegenwoordiging kiezen roulerend per jaar een voorzitter uit haar midden.

Directie
R. Leloux

 

Verantwoording

In de Grafimedia CAO is opgenomen dat aangesloten leden een premie afdragen van 0,26%, op jaarbasis van het coördinatieloon SV, ten behoeve van het Algemeen Sociaal fonds rekening Opleidingen en Arbeidsmarkt.

Deze gelden komen ten goede van de stichting A&O Fonds Grafimediabranche.

Daarnaast bestaan de middelen uit:

 • Subsidies
 • Giften
 • Donaties
 • Andere baten

In dit deel van de site wordt ook publieke verantwoording afgelegd over statuten en jaarrekeningen.

 

Menu organisatie

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten