zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

BBL-opleiding van nieuwe medewerkers geldig tot 1 oktober 2018

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft toestemming gekregen van het ministerie SZW om ook activiteiten op te nemen in het sectorplan die het opleiden van nieuwe instroom in grafisch technische functies door een BBL-opleiding bevorderen. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Volgens het principe van werkend leren gaat de nieuwe werknemer direct aan het werk binnen het bedrijf en gemiddeld 1 dag per week naar ‘school’.

Teneinde de instroom van BBL-leerlingen meer te stimuleren heeft het A&O Fonds Grafimediabranche aan GOC gevraagd een nieuwe BBL-opleiding te ontwikkelen op niveau 2 en 3. GOC heeft de status van een niet-bekostigde onderwijsinstelling en is bevoegd BBL-opleidingen aan te bieden en formeel erkende mbo diploma’s af te geven. In Zwolle loopt deze opleiding al. Amsterdam en Eindhoven starten in het voorjaar van 2018. Bij voldoende belangstelling wordt ook gestart in Veenendaal en Rotterdam met deze BBL-opleiding.

Belangrijkste voorwaarden

  • De start van de BBL-opleiding dient plaats te vinden tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2018.
  • De indiensttreding dient plaats te vinden tussen 1 oktober 2015 en
    1 oktober 2018.
  • De BBL-opleiding is gericht op de instroom van werknemers in grafisch technische functies.
  • De BBL-opleiding wordt verzorgd door een OCW erkende onderwijsinstelling.
  • Het bedrijf is een formeel erkend leerbedrijf.

Door het sectorplan kan er 40% subsidie verkregen worden op de BBL-opleiding indien het bedrijf bijdraagt aan het opleidingsfonds van de branche. Indien een bedrijf binnen de sector niet bijdraagt is er sprake van 30% subsidie. Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure vindt u op het

Naar het overzicht