zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Om- of bijscholing nieuwe medewerkers geldig tot 1 april 2018

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft toestemming gekregen van het ministerie SZW om activiteiten op te nemen in het sectorplan die de instroom van nieuwe werknemers bevorderen. Deze werknemers zijn mogelijk nog onvoldoende gekwalificeerd en kunnen met behulp van subsidie uit het sectorplan een traject voor om- of bijscholing volgen.

Belangrijkste voorwaarden

  • De indiensttreding vindt plaats tussen 1 april 2016 en 1 april 2018.
  • Het doel is bij- en omscholing van deelnemers uit de doelgroepen die in dienst komen van een werkgever binnen de sector.
  • De om- en bijscholing betreft een grafisch technische opleiding.
  • De om- of bijscholing vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2017 en 1 april 2018.

Door het sectorplan kan er 40% subsidie op de scholingskosten worden verkregen indien het bedrijf bijdraagt aan het opleidingsfonds van de branche. Indien een bedrijf binnen de sector niet bijdraagt is er sprake van 30% subsidie.


Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure vindt u op het aanvraagformulier om- of bijscholing nieuwe medewerkers.

Naar het overzicht