zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Subsidieoverzicht 2018 beschikbaar

Voor het stimuleren van instroom van nieuwe medewerkers heeft het ministerie SZW in het kader van het sectorplan grafimedia toestemming gegeven voor subsidiemogelijkheden. De subsidieregeling voor 'om- of bijscholing nieuwe medewerkers' is vanaf 1 april 2018 niet meer beschikbaar. De regeling 'BBL-opleiding van nieuwe medewerkers' vervalt per 1 oktober 2018.

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft het subsidiepercentage per 1 juli 2018 verhoogt naar 40% voor printmedia opleidingen. Voor opleidingen van machineleveranciers geldt vanaf dezelfde datum een subsidie van 15%. De nieuwe subsidiepercentages zijn alleen van toepassing op opleidingen die starten vanaf 1 juli 2018 en voor bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds. 

Vanaf 1 juli 2018 kan tevens gebruik gemaakt worden van een verhoogde, eenmalige stimuleringsregeling voor een BBL-traject printmedia.

Een overzicht van alle huidige subsidiemogelijkheden, waarvan u gebruik kunt maken via het A&O Fonds Grafimediabranche, staan in de publicatie 'subsidieoverzicht 2018'. In deze uitgave zijn de nieuwe subsidiepercentages en de verhoogde stimuleringsregeling voor BBL printmedia niet opgenomen.

Voor vragen kunt u het projectbureau van het A&O Fonds Grafimediabranche telefonisch bereiken op het nummer
0318 – 53 91 99 en per mail via subsidies@aenofonds.nl

Naar het overzicht