zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Tijdelijke subsidieregeling van-werk-naar werk trajecten / mobiliteitsprojecten

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft een tijdelijke regeling van 25% subsidie voor van-werk-naar-werk trajecten en mobiliteitsprojecten als gevolg van reorganisatie. Deze tijdelijke regeling geldt voor de duur van 2018, maar is gebudgetteerd.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrijf draagt bij aan het garantiefonds.
  • De uitvoering van het traject vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
  • Het begeleidingstraject wordt uitgevoerd door loopbaancentrum C3 werkt!.

Meer informatie, de voorwaarden en de te volgen procedure vindt u op het aanvraagformulier subsidie van-werk-naar-werk-trajecten / mobiliteitsprojecten 2018.

Naar het overzicht