zoeken

Subsidieregelingen

Ook in 2022 zijn er weer diverse subsidieregelingen beschikbaar. Deze zijn van toepassing op onder andere printmedia opleidingen, stimulering BBL opleidingstrajecten en begeleidingstaken praktijkopleiders. Alle regelingen en informatie erover vind je hieronder. 

Via het A&O Fonds is ook gebruik te maken van MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). Onder de naam Create your future kunnen bedrijven professionele ondersteuning krijgen om te werken aan een 'toekomstproof' werknemersbestand. Deze regeling bevat vier thema's:

A. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
B. het bevorderen van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap
C. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden
D. het bevorderen van bewustwording van eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Aanvragen van subsidies

Voor het aanvragen van subsidie zijn verschillende subsidieformulieren beschikbaar. Op ieder aanvraagformulier is meer informatie te vinden over de betreffende subsidie, voorwaarden en de te volgen procedure. Klik hier voor de pagina met alle beschikbare formulieren.

Lees meer »

Subsidieoverzicht 2020 beschikbaar

2020 is hét jaar om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en scholing. Dit jaar zijn er meer subsidies beschikbaar dan ooit om te investeren in de ontwikkeling van jouw bedrijf, medewerkers of teams. In de nieuwe subsidiegids van het A&O Fonds Grafimediafonds vind je een overzicht van de subsidieregelingen die het aantrekkelijk maken te investeren in nieuwe en huidige medewerkers. Dit jaar maken de Europese subsidies uit het project ‘Create your future’ het extra interessant. Ben

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.