zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

O&O organisaties geven impuls aan leven lang ontwikkelen van werkenden

Mede op initiatief van het A&O Fonds Grafimediabranche belegden voor het eerst vijfentwintig arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners hierover een nationale O&O conferentie op 6 april. Partijen spraken tijdens de conferentie over de gemeenschappelijke thema’s eigen regie, intersectoraal samenwerken en het creëren van een passende leercultuur. Le

Lees meer »

Innovatie kansen in rapport over de toekomst van de printindustrie

Een leesbaar en praktisch rapport over ontwikkelingen en kansen voor bedrijven in de grafimediabranche. Het rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek van Arnold Martiwidjojo, student aan de opleiding Science Business and Innovation aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het rapport is het eerste resultaat van het E-novate project van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Lees meer »

Start E-novate programma voor ondersteuning innovatie

Onder auspiciën van het A&O Fonds Grafimediabranche is er een start gemaakt met een programma voor het stimuleren van creatieve product- en dienstenontwikkeling in de Grafimedia- en Sign branche. Dit E-novate programma richt zich op het uitvoeren van onderzoek naar trends en kansen voor innovatie Grafimedia en Sign en het uitvoeren van samenwerkingsprojecten tussen ondernemers en kennisinstellingen uit het onderwijs, gericht op creatieve ontwikkeling van producten en diensten.

Lees meer »

Subsidieoverzicht 2018 digitaal beschikbaar

Een overzicht van de subsidiemogelijkheden in 2018 is op dit moment digitaal te raadplegen. Half februari is de gedrukte versie beschikbaar. Voor het stimuleren van instroom van nieuwe medewerkers zijn via het sectorplan grafimedia twee regelingen van toepassing. Van de subsidieregeling voor 'om- of bijscholing nieuwe medewerkers' is nog tot 1 april 2018 gebruik van te maken. De regeling 'BBL-opleiding van nieuwe medewerkers' vervalt per 1 oktober 2018.

Lees meer »

Trends 2017: robotisering en automatisering

Het is dit jaar al weer de tiende uitgave van Trends. Het trendonderzoek wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche door GOC uitgevoerd. We signaleren daarin dat het herstel van de economie voor de grafimedia- branche leidt tot een niet verder dalende omzet. Drukkerijen deden het goed met name door een toename van exportorders. Verpakkingsdrukkers en internetdrukkers doen het het beste in de branche.

Lees meer »