zoeken
Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Subsidiegids 2016

Alle actuele subsidiemogelijkheden op een rijtje! Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Investeren is het fundament onder optimaal presterende mensen en succesvolle organisaties. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Lees meer »

Nieuw sectorplan Grafimedia 2016-2017

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft voor 2016-2017 opnieuw met succes een sectorplan ingediend. In het sectorplan zijn verschillende maatregelen opgenomen: Van werk naar werk begeleiding naar hetzelfde beroep. Van werk naar werk begeleiding naar een ander beroep. Indien scholing noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar nieuw werk, kan er een aanvraag worden ingediend voor tegemoetkoming in de scholingskosten.

Lees meer »

Werknemers profiteren aantoonbaar van O&O-fondsen!

Een bijzonder fenomeen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn de opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In deze fondsen brengen sociale partners collectieve middelen in met als doel de werkgevers en werknemers uit de branche te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van hun kennis en vakmanschap. Over nut en noodzaak van de O&O-fondsen vindt op gezette tijden discussie plaats.

Lees meer »