zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Subsidieregelingen geactualiseerd

Onder de rubrieken Subsidies en Sectorplan Grafimedia is de informatie en zijn de aanvraagformulieren geactualiseerd. Voor een groot deel van de printmedia opleidingen geldt een subsidie die kan oplopen tot 30%. Lees verder op de pagina van Subsidies. Voor de begeleidingstrajecten van-werk-naar-werk kunt u ook in 2017 een bijdrage aanvragen tot maximaal 65% van de kosten. Meer informatie is te vinden op de pagina van Sectorplan Grafimedia.

Lees meer »

Rapportage economische ontwikkelingen 2016

Het jaar 2016 is uitgeroepen tot het jaar waarin we de economische crisis achter ons lieten en de economie en werkgelegenheid weer groeiden. Gaat dit ook op voor de grafimediabranche? De uitgave ‘Grafimedia in cijfers 2016’, een handzaam boekje boordevol cijfers over 2015 en begin 2016 dat jaarlijks wordt uitgebracht, laat zien dat dit voor de grafimediabranche nog niet het geval is. Daarvoor blijven de omzet en de werkgelegenheid te sterk teruglopen.

Lees meer »

Grafimedia in cijfers 2016 beschikbaar

2016 is uitgeroepen tot het jaar waarin de economische crisis achter ons wordt gelaten en de economie en werkgelegenheid weer groeien. Gaat dit ook op voor de grafimedia branche? De nieuwe uitgave Grafimedia in cijfers 2016 van het A&O Fonds Grafimediabranche geeft inzicht en levert een bron van informatie voor onze branche. Met de economie in heel Nederland gaat het op dit moment goed. Voor de grafimediabranche is dit echter niet het geval.

Lees meer »