zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

‘Denk bij werving breder dan eigen bedrijfsbelang’

Wil je als drukkerij succesvol blijven? Dan moet je strategisch investeren in nieuwe én bestaande medewerkers. Zo doen ze dat bij Drukkerij Snep. Onlangs organiseerde een middelbare school in Eindhoven een banenmarkt. Ronald Snep zocht op dat moment geen nieuwe medewerkers. Toch stond hij er met een stand om jongeren te vertellen hoe mooi het is om drukwerk te maken. Het typeert de visie van de Brabantse grafimedia-ondernemer.

Lees meer »

Ruimere subsidieregeling grafimedia in 2019

Grafische (cross) media bedrijven, waaronder (verpakkings) drukkerijen in de grafimediabranche krijgen in 2019 meer subsidie om te investeren in instroom van nieuwe medewerkers of scholing van bestaande medewerkers. Dat laat het A&O Fonds Grafimediabranche weten. Deze week presenteerde het fonds de subsidiemogelijkheden voor 2019. “Het vinden en binden van medewerkers is de komende jaren één van de grootste uitdagingen in de sector. Met

Lees meer »

Stimuleringsregelingen A&O Fonds Grafimediabranche verhoogt

Het A&O Fonds Grafimediabranche stimuleert het investeren in medewerkers en de instroom van leerlingen in de printmediaberoepen. Om die reden heeft het Fonds besloten de eigen subsidieregelingen in 2019 te verhogen. De regelingen zijn van toepassing tot 31 december 2019. Alleen opleidingen of BBL-trajecten die na 1 juli 2018 zijn gestart, komen in aanmerking voor het hier onder genoemde bedrag of de verhoogde subsidiepercentages.

Lees meer »

Vraag naar personeel in grafimediabranche neemt toe

Dat blijkt uit de nieuwe editie van 'grafimedia in cijfers', een publicatie van GOC dat in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche is geproduceerd. Drukkerijen, verpakkingsfabrikanten en andere bedrijven in de grafimediabranche zijn weer volop op zoek naar personeel. Begin 2018 stonden er 430 vacatures open. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd.Grafimediabedrijven zijn vooral op zoek naar dtp’ers, drukkers en nabewerkers. D

Lees meer »

O&O organisaties geven impuls aan leven lang ontwikkelen van werkenden

Mede op initiatief van het A&O Fonds Grafimediabranche belegden voor het eerst vijfentwintig arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners hierover een nationale O&O conferentie op 6 april. Partijen spraken tijdens de conferentie over de gemeenschappelijke thema’s eigen regie, intersectoraal samenwerken en het creëren van een passende leercultuur. Le

Lees meer »