zoeken

Procedure

Heb je interesse in het programma Create your future? Meld je dan snel aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

De procedure ziet er als volgt uit:

 1. Je meldt je als grafimediabedrijf aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek met een adviseur van het A&O Fonds Grafimediabranche via de aanmeldknop op deze website.
 2. Binnen 14 dagen na aanmelding wordt telefonisch contact met je opgenomen en wordt besproken naar welk programma de voorkeur uit gaat: het programma Toekomstgericht scholen, het programma Duurzame inzetbaarheid op maat of beide programma’s.
 3. Op basis van deze informatie wordt een adviseur van het A&O Fonds Grafimedia gevraagd een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.
 4. Tijdens dit gesprek wordt samen met jou gekeken welke uitdagingen er zijn en wordt een plan van aanpak bepaald.
 5. Voor deelname aan het programma Toekomstgericht scholen dien je een intakeformulier per deelnemer (werknemer) in te vullen en te sturen aan de desbetreffende adviseur.
 6. De beoordelaar van A&O Fonds Grafimediabranche controleert of het verzoek tot toekomstgerichte scholing voldoet aan de opgestelde criteria en de gestelde vereisten en je ontvangt hierop een bericht van goedkeuring of afwijzing met opgave van reden.
 7. Na goedkeuring van jouw deelname aan het programma Toekomstgericht scholen vraag je een offerte op van het scholingsinstituut.
 8. Bij deelname aan het bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat vraag je de adviseur het voorstel in een offerte uit te werken.
 9. Na het oriënterende gesprek en het ontvangen van de offerte besluit je of je daadwerkelijk toekomstgericht wilt scholen of een bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid wilt starten. Als je dit wilt stuur je de offerte naar Stichting A&O Fonds Grafimediabranche. Bij voorkeur gescand en per email naar subsidies@aenofonds.nl.
 10. Het A&O Fonds Grafimediabranche beoordeelt de offerte. Bij een positieve beoordeling ontvang je hiervan bericht. Bij een negatieve beoordeling ontvang je een gemotiveerde afwijzing. Opleidingskosten worden getoetst op marktconformiteit. Create your future hanteert hiervoor een benchmark. Kosten boven de benchmark komen niet voor subsidie in aanmerking.
 11. Bij een positieve beoordeling start je met het traject en betaal je de factuur van de externe uitvoerder eerst zelf.
 12. Het subsidieaanvraagformulier Toekomstgericht scholen en/of Bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat kan nu worden ingevuld en samen met de factuur worden gestuurd naar Stichting A&O Fonds Grafimediabranche. Bij voorkeur gescand en per email naar subsidies@aenofonds.nl.
 13. Voor ESF subsidie zijn een aantal documenten vereist. Gedurende de uitvoering vul je het dossier aan met de volgende bewijsstukken:
  1. de offerte van de leverancier van de geleverde dienstverlening
  2. de factuur van de geleverde diensten
  3. een bewijs van betaling van de factuur
  4. de prestatiebewijzen van bijeenkomsten/workshops (bijv. presentielijsten)
 14. Voor bedrijven die lid zijn van KVGO of ZSO is de hoogte van de totale subsidie vanaf 1 mei 2020 tijdelijk verhoogd naar 85%. Voor bedrijven die niet lid zijn van KVGO of ZSO bedraagt de subsidie 35%. Het verhoogde subsidiepercentage vanaf 1 mei is alleen van toepassing op nieuwe en lopende trajecten.
 15. Bedrijven die lid zijn van KVGO of ZSO ontvangen gedurende het traject voorschotten. Voor de voorschot percentages verwijzen we je naar het betreffende aanvraagformulier. 
 16. Na afloop van de activiteit vul je het dossier verder aan met de gevraagde prestatiebewijzen. Dit is niet het moment waarop de einduitkering wordt uitbetaald.
 17. Wanneer het dossier compleet is en het A&O Fonds Grafimediabranche de eindbeschikking en eindafrekening van het ministerie van SZW (Dienst Uitvoering van Beleid) heeft ontvangen, dan wordt de subsidie van 35% aan je uitbetaald.
 18. Het ESF subsidieproject is in verband met de coronacrisis met een half jaar verlengd tot en met 24 december 2021. Daarmee verschuift ook de eindbeschikking van het ministerie van SZW en het moment van uitbetaling van de einduitkering van 35% naar begin 2022.
 19. Gedurende het hele proces blijft de betrokken adviseur jouw aanspreekpunt. Zij kunnen je ook helpen bij het aanvragen van de subsidie en het vullen van het dossier.
 20. Na afloop zal jouw medewerking gevraagd worden voor evaluatieonderzoek. Je ontvangt hiervoor een vragenlijst of uitnodiging voor een interview.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij jouw adviseur of neem je contact op met het Projectbureau (e-mail: info@aenofonds.nl).