ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Procedure

Heb je interesse in het programma Create your future? Meld je dan snel aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

De procedure ziet er als volgt uit:

 • Je meldt je als grafimediabedrijf aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek met een adviseur van het A&O Fonds Grafimediabranche via de informatieknop rechts op deze pagina.
 • Binnen 2 dagen wordt contact met je opgenomen. We bespreken dan je wensen en maken een afspraak met een van onze adviseurs.
 • Tijdens dit gesprek wordt samen met jou gekeken welke uitdagingen er zijn en welk programma passend kan zijn. Dit werken we uit in een vrijblijvend voorstel.
 • Bij deelname aan het bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat vraag je de adviseur het voorstel in een offerte uit te werken.
 • Na het oriënterende gesprek en het ontvangen van de offerte besluit je of je daadwerkelijk een bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid wilt starten. Als je dit wilt, stuur je de offerte naar Stichting A&O Fonds Grafimediabranche. Bij voorkeur gescand en per email naar subsidies@aenofonds.nl.
 • Het A&O Fonds Grafimediabranche beoordeelt de offerte. Bij een positieve beoordeling ontvang je hiervan bericht. Bij een negatieve beoordeling ontvang je een gemotiveerde afwijzing. Kosten worden getoetst op marktconformiteit. Create your future hanteert hiervoor een benchmark. Kosten boven de benchmark komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Bij een positieve beoordeling start je met het traject en betaal je de factuur van de externe uitvoerder eerst zelf.
 • Het subsidieaanvraagformulier Bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat kan nu worden ingevuld en samen met de factuur worden gestuurd naar Stichting A&O Fonds Grafimediabranche. Bij voorkeur gescand en per email naar subsidies@aenofonds.nl.
 • Voor MDIEU subsidie zijn een aantal documenten vereist. Gedurende de uitvoering vul je het dossier aan met de volgende bewijsstukken:
  1. de offerte van de leverancier van de geleverde dienstverlening
  2. de factuur van de geleverde diensten
  3. een bewijs van betaling van de factuur
  4. de prestatiebewijzen van bijeenkomsten/workshops (bijv. presentielijsten)
 • Voor bedrijven die lid zijn van KVGO of voormalig ZSO-leden is de hoogte van de totale subsidie 75%. Voor bedrijven die geen lid zijn van KVGO of (voormalig) ZSO bedraagt de subsidie 35%. 
 • Moment van uitbetaling subsidie:
  A&O Fonds subsdie: bedrijven die lid zijn van KVGO of voormalig ZSO-leden ontvangen 40% subsidie na betaling van de eerste factuur.
  MDIEU-subsidie voor KVGO-/ZSO-leden en niet-leden: Na afloop van het project, als het dossier compleet is, wordt 25% subsidie uitbetaald. De uitbetaling van de laatste 10% van de MDIEU-subsidie vindt plaats nadat het A&O Fonds de eindbeschikking en eindafrekening van het ministerie SZW (Dienst Uitvoering van Beleid) heeft ontvangen. Dit zal in het tweede kwartaal van 2026 zijn. De laatste uitbetaling vindt dus niet na afloop van het project plaats. 
 • Na afloop van het traject vul je het dossier verder aan met de gevraagde prestatiebewijzen. Na volledige afronding van het project volgt de einduitkering.
 • Het MDIEU subsidieproject loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
 • Gedurende het hele proces blijft de betrokken adviseur jouw aanspreekpunt. Hij/zij kan je ook helpen bij het aanvragen van de subsidie en het vullen van het dossier.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij jouw adviseur of neem contact op met het Projectbureau (e-mail: info@aenofonds.nl).