zoeken

Procedure

Heb je interesse in het programma Create your future? Meld je dan snel aan voor een vrijblijvend adviesgesprek.

De procedure ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 1. Je meldt je als grafimediabedrijf aan voor een vrijblijvend adviesgesprek met een adviseur van het A&O Fonds Grafimediabranche via de aanmeldknop op deze website.
 2. Binnen 14 dagen na aanmelding neemt een adviseur van het A&O Fonds Grafimediabranche telefonisch contact met je op om een afspraak te maken voor het gesprek. Tijdens het adviesgesprek wordt het aanbod en de subsidiemogelijkheden vanuit het programma Create your future uitgebreid met je besproken.
 3. Op basis van het adviesgesprek besluit je naar welk programma de voorkeur uit gaat: het programma Toekomstgericht scholen, het programma Duurzame inzetbaarheid op maat of beide programma’s.
 4. Het betreffende programma start vervolgens met een intakegesprek met een adviseur van de uitvoerende partij. Tijdens dit gesprek wordt samen met jou gekeken welke uitdagingen er zijn en wordt een plan van aanpak bepaald.
 5. Voor deelname aan het programma Toekomstgericht scholen dien je een intakeformulier per deelnemer (werknemer) in te vullen en te sturen aan de desbetreffende adviseur.
 6. De beoordelaar van A&O Fonds Grafimediabranche controleert of het verzoek tot toekomstgerichte scholing voldoet aan de opgestelde criteria en de gestelde vereisten en je ontvangt hierop een bericht van goedkeuring of afwijzing met opgave van reden.
 7. Na goedkeuring van jouw deelname aan het programma Toekomstgericht scholen vraag je een offerte op van het scholingsinstituut.
 8. Bij deelname aan het bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat vraag je de adviseur het voorstel in een offerte uit te werken.
 9. Na het intakegesprek en het ontvangen van de offerte besluit je of je daadwerkelijk toekomstgericht wilt scholen of een bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid wilt starten. Als je dit wilt vul je het subsidieaanvraagformulier Toekomstgericht scholen en/of Bedrijfsproject Duurzame inzetbaarheid op maat in. Stuur het ingevulde formulier, inclusief bijlagen naar Stichting A&O Fonds Grafimediabranche. Bij voorkeur gescand en per email naar subsidies@aenofonds.nl.
 10. Het A&O Fonds Grafimediabranche beoordeelt jouw aanvraag. Bij een positieve beoordeling van jouw aanvraag ontvang je hiervan bericht. Bij een negatieve beoordeling ontvang je een gemotiveerde afwijzing. Voor bedrijven die lid zijn van KVGO of ZSO is de hoogte van de totale subsidie 75%. Voor bedrijven die niet lid zijn van KVGO of ZSO bedraagt de subsidie 35%.
 11. Bij een positieve beoordeling start je met de uitvoering en betaal je de factuur van de externe uitvoerder eerst zelf.
  1. Gedurende de uitvoering vul je het dossier aan met de volgende bewijsstukken:
  2. de offerte van de leverancier van de geleverde dienstverlening
  3. de factuur van de geleverde diensten
  4. een bewijs van betaling van de factuur en de prestatiebewijzen van bijeenkomsten (bv presentielijsten)
 12. Bedrijven die lid zijn va KVGO of ZSO ontvangen, als het dossier is beoordeeld en aan de voorwaarden is voldaan, een voorschot op de subsidie van 40 procent. Het dossier dient in ieder geval de offerte, factuur en bewijs van betaling te bevatten.
 13. Na afloop van de activiteit vul je het dossier verder aan met de gevraagde prestatiebewijzen. Indien het dossier compleet is en het A&O Fonds Grafimediabranche de eindbeschikking en eindafrekening va het Ministerie van SZW (Dienst Uitvoering van Beleid) heeft ontvangen, dan wordt de subsidie van 35 procent aan je uitbetaald.
 14. Gedurende het hele proces blijft de betrokken adviseur jouw aanspreekpunt. Zij kunnen je ook helpen bij het aanvragen van de subsidie en het vullen van het dossier.
 15. Na afloop zal jouw medewerking gevraagd worden voor evaluatieonderzoek. Je ontvangt hiervoor een vragenlijst of uitnodiging voor een interview.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij jouw adviseur of neem je contact op met het Projectbureau (e-mail: subsidies@aenofonds.nl).