zoeken

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Publicaties

Het A&O Fonds Grafimediabranche financiert en entameert onderzoek naar het functioneren van de branche onder andere op het gebied van werkgelegenheid. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door GOC. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest recente publicaties. 

Rapporten

Economische ontwikkelingen grafimediabranche - over 2017

Brochures

Subsidieoverzicht 2018

Grafimedia in Cijfers

Trends