zoeken

Subsidieformulieren

De subsidieregeling printmediaopleidingen voor 2022 is 30%. 

De uiterste datum waarop aanvragen over 2021 kunnen worden ingeleverd, is 31 januari 2022.

Aanvraagformulieren A&O Fonds Grafimediabranche regelingen


Publicaties


Meer weten?

Neem contact op met het Projectbureau via subsidies@aenofonds.nl.

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.