ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Voorwaarden

Er zijn door het ministerie SZW bepaalde eisen gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de MDIEU-subsidie:

 • Je valt als werkgever onder de grafimedia-, zeefdruk- of signbranche.
 • Alleen de kosten voor de inzet van de externe adviseur, scans en workshops die zijn uitgevoerd gedurende de looptijd zijn subsidiabel.
 • De looptijd is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. 
 • Voor de duurzame inzetbaarheidsprojecten onder de MDIEU regeling geldt een subsidiepercentage van 75% voor KVGO-leden. Voor niet KVGO-leden geldt een subsidie van 35%.
 • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
 • De dienstverlening wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche uitgevoerd door een A&O Fonds Grafimediabranche aangewezen externe partij, danwel door geselecteerde onder-aannemers.
 • Het bedrijf heeft de factuur aan de externe uitvoerder aantoonbaar betaald.
 • Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.
 • Zonder de offerte voor begeleiding wordt het aanvraagformulier niet in behandeling genomen.
 • De 40% subsidie van het A&O Fonds Grafimediabranche voor KVGO-leden wordt uitbetaald na betaling van de eerste factuur. Uitbetaling van de MDIEU subsidieregeling vindt in twee etappes plaats. 25% MDIEU-subsidie wordt uitbetaald als het project is afgerond en het dossier compleet is. De laatst 10% vindt plaats na afronding van de MDIEU-subsidieregeling en eindafrekening van het ministerie SZW. Dus niet na afronding van het bedrijfsproject.
 • Presentielijsten zijn een onderdeel van de vereiste bewijsstukken. Dit formulier moet voor de financiële afronding en einduitkering zijn ingeleverd voor het dossier.


Neem altijd contact op met het A&O Fonds Grafimediabranche indien je voor subsidie in aanmerking wilt komen. Gebruik hiervoor de button rechts van deze tekst of het contactformulier van het A&O Fonds Grafimediabranche.