zoeken

Voorwaarden

Er zijn door het ministerie SZW bepaalde eisen gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Dit zijn:

Voor het programma Duurzame inzetbaarheid op maat:

 • Je valt als werkgever onder de grafimediabranche.
 • Alleen de kosten voor de inzet van de externe adviseur, scans en workshops die zijn uitgevoerd gedurende de looptijd (van 1 januari 2019 tot en met 25 juni 2021) zijn subsidiabel.
 • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
 • De dienstverlening wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche uitgevoerd door een A&O Fonds Grafimediabranche aangewezen externe partij.
 • Het bedrijf heeft de factuur aan de externe uitvoerder aantoonbaar betaald.
 • Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.
 • Zonder de benodigde bijlagen wordt het aanvraagformulier niet in behandeling genomen.

Voor het programma Toekomstgericht scholen:

 • De medewerker is een werknemer in dienst van een werkgever binnen de grafimediabranche.
 • De scholing staat in het teken van een toekomstige functie en is in het belang van de (duurzame) inzetbaarheid van de medewerker.
 • Bedrijfsspecifieke scholing en scholing gericht op het verbeteren van het functioneren van de medewerker in de huidige functie komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De huidige inzetbaarheid van de medewerkers staat onder druk en er is een Plan van Aanpak om deze inzetbaarheid te verduurzamen.
 • De scholing bestaat uit minimaal 4 dagdelen en is opgenomen in het vaste scholingsaanbod van dit project of wordt separaat erkend door het A&O Fonds Grafimediabranche op basis van een ‘deelnemer intake formulier’.
 • Opleidingen op basis van e-learning komen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking.
 • Alleen de ‘out of pocket’ kosten van de opleiding gedurende de looptijd (van 1 januari 2019 tot en met 25 juni 2021) zijn subsidiabel.
 • Het bedrijf heeft de factuur van de opleiding aantoonbaar betaald.
 • Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.
 • Zonder de benodigde bijlagen wordt het aanvraagformulier niet in behandeling genomen.

Daarnaast zijn er negen criteria opgesteld waaraan een opleiding moet voldoen. 

Neem altijd contact op met het A&O Fonds Grafimediabranche indien je voor subsidie in aanmerking wilt komen.