zoeken

Voorwaarden

Er zijn door het ministerie SZW bepaalde eisen gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de MDIEU-subsidie:

 • Je valt als werkgever onder de grafimedia-, zeefdruk- of signbranche.
 • Alleen de kosten voor de inzet van de externe adviseur, scans en workshops die zijn uitgevoerd gedurende de looptijd zijn subsidiabel.
 • De looptijd is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. 
 • Voor de duurzame inzetbaarheidsprojecten onder de MDIEU regeling geldt een subsidiepercentage van 75% voor KVGO-leden. Voor niet KVGO-leden geldt een subsidie van 35%.
 • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
 • De dienstverlening wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche uitgevoerd door een A&O Fonds Grafimediabranche aangewezen externe partij, danwel door geselecteerde onder-aannemers.
 • Het bedrijf heeft de factuur aan de externe uitvoerder aantoonbaar betaald.
 • Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.
 • Zonder de offerte voor begeleiding wordt het aanvraagformulier niet in behandeling genomen.
 • De 40% subsidie van het A&O Fonds Grafimediabranche voor KVGO-leden wordt uitbetaald na betaling van de eerste factuur. Uitbetaling van de MDIEU subsidieregeling vindt in twee etappes plaats. 25% MDIEU-subsidie wordt uitbetaald als het project is afgerond en het dossier compleet is. De laatst 10% vindt plaats na afronding van de MDIEU-subsidieregeling en eindafrekening van het ministerie SZW. Dus niet na afronding van het bedrijfsproject.
 • Presentielijsten zijn een onderdeel van de vereiste bewijsstukken. Dit formulier moet voor de financiële afronding en einduitkering zijn ingeleverd voor het dossier.


Neem altijd contact op met het A&O Fonds Grafimediabranche indien je voor subsidie in aanmerking wilt komen. Gebruik hiervoor de button rechts van deze tekst of het contactformulier van het A&O Fonds Grafimediabranche.