zoeken

Voorwaarden

Er zijn door het ministerie SZW bepaalde eisen gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. Dit zijn:

Voor het programma Duurzame inzetbaarheid op maat:

 • Je valt als werkgever onder de grafimedia-, zeefdruk- en signbranche.
 • Alleen de kosten voor de inzet van de externe adviseur, scans en workshops die zijn uitgevoerd gedurende de looptijd zijn subsidiabel.
 • De looptijd van 1 januari 2019 tot en met 25 juni 2021 is in verband met de coronacrisis verlengd tot en met 24 december 2021. 
 • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
 • De dienstverlening wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche uitgevoerd door een A&O Fonds Grafimediabranche aangewezen externe partij.
 • Het bedrijf heeft de factuur aan de externe uitvoerder aantoonbaar betaald.
 • Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.
 • Zonder de offerte voor begeleiding wordt het aanvraagformulier niet in behandeling genomen.
 • Betaling van de einduitkering van 35% vindt pas plaats na afronding van het gehele ESF programma en niet na afronding van het bedrijfsproject. Door de verlenging van de ESF subsidie tot en met 24 december verschuift de eindbeschikking van het ministerie van SZW. Daardoor verschuift ook de uitbetaling van de ESF einduitkering van 35% naar begin 2022. 
 • Voor de financiële afronding en einduitkering moet een ingevuld evaluatieformulier zijn ingeleverd. Dit formulier is een onderdeel van de vereiste bewijsstukken.

Voor het programma Toekomstgericht scholen:

 • De medewerker is een werknemer in dienst van een werkgever binnen de grafimedia-, zeefdruk- en signbranche.
 • De scholing staat in het teken van een toekomstige functie en is in het belang van de (duurzame) inzetbaarheid van de medewerker.
 • Bedrijfsspecifieke scholing en scholing gericht op het verbeteren van het functioneren van de medewerker in de huidige functie komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De huidige inzetbaarheid van de medewerkers staat onder druk en er is een Plan van Aanpak om deze inzetbaarheid te verduurzamen.
 • De scholing bestaat uit minimaal 4 dagdelen en is opgenomen in het vaste scholingsaanbod van dit project of wordt separaat erkend door het A&O Fonds Grafimediabranche op basis van een ‘deelnemer intake formulier’.
 • Opleidingen op basis van e-learning komen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking.
 • Door de coronacrisis worden opleidingen bij voorkeur digitaal gegeven. De duur van de opleiding blijft gelijk aan klassikaal verzorgde lessen.
 • Alleen de ‘out of pocket’ kosten van de opleiding gedurende de looptijd zijn subsidiabel. 
 • De looptijd van 1 januari 2019 tot en met 25 juni 2021 is in verband met de coronacrisis verlengd tot en met 24 december 2021. 
 • Het bedrijf heeft de factuur van de opleiding aantoonbaar betaald.
 • Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.
 • Zonder een offerte en het intakeformulier wordt het subsidie aanvraagformulier niet in behandeling genomen.
 • Voor uitbetaling van het 2e voorschot wordt een certificaat, diploma of presentielijst aangeleverd. Bij digitale opleidingen zijn alleen een certificaat of diploma geldige prestatiebewijzen.
 • Voor de financiële afronding en einduitkering moet een ingevuld evaluatieformulier zijn ingeleverd. Dit formulier is een onderdeel van de vereiste bewijsstukken.
 • Betaling van de einduitkering van 35% vindt pas plaats na afronding van het gehele ESF programma en niet na afronding van het bedrijfsproject.
 • Door de verlenging van de ESF subsidie tot en met 24 december verschuift de eindbeschikking van het ministerie van SZW. Daardoor wordt het moment van uitbetaling van de ESF einduitkering van 35% begin 2022.  

Daarnaast zijn er negen criteria opgesteld waaraan een opleiding moet voldoen. 

Voorwaarden gratis aanbod tot 1 april 2021

 1. Je bent KVGO-lid of voormalig ZSO-lid.
 2. Per bedrijf kunnen maximaal 5 medewerkers en 2 leidinggevenden gebruikmaken van het gratis aanbod.
 3. De gesprekken worden via beeldbellen uitgevoerd. Deelnemers ontvangen mondeling, persoonlijk advies tijdens het gesprek.
 4. De dienstverlening wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche uitgevoerd door een A&O Fonds Grafimediabranche aangewezen externe partij.
 5. Het gratis aanbod is beschikbaar tot 1 april 2021. Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.

Neem altijd contact op met het A&O Fonds Grafimediabranche indien je voor subsidie in aanmerking wilt komen. Gebruik hiervoor de button rechts van deze tekst of het contactformulier van het A&O Fonds Grafimediabranche.