zoeken

Voorwaarden

Er zijn door het ministerie SZW bepaalde eisen gesteld om in aanmerking te kunnen komen voor de MDIEU-subsidie:

  • Je valt als werkgever onder de grafimedia-, zeefdruk- of signbranche.
  • Alleen de kosten voor de inzet van de externe adviseur, scans en workshops die zijn uitgevoerd gedurende de looptijd zijn subsidiabel.
  • De looptijd is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 
  • Voor de duurzame inzetbaarheidsprojecten onder de MDIEU regeling geldt een subsidiepercentage van 65% voor KVGO-leden. Voor niet KVGO-leden geldt een subsidie van 35%.
  • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
  • De dienstverlening wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche uitgevoerd door een A&O Fonds Grafimediabranche aangewezen externe partij, danwel door geselecteerde onder-aannemers.
  • Het bedrijf heeft de factuur aan de externe uitvoerder aantoonbaar betaald.
  • Bij uitputting van het beschikbare budget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten.
  • Zonder de offerte voor begeleiding wordt het aanvraagformulier niet in behandeling genomen.
  • Uitbetaling van deze subsidie vindt plaats in twee etappes. Een deel wordt als voorschot uitbetaald en het restant bedrag na afronding van het volledige project.

Neem altijd contact op met het A&O Fonds Grafimediabranche indien je voor subsidie in aanmerking wilt komen. Gebruik hiervoor de button rechts van deze tekst of het contactformulier van het A&O Fonds Grafimediabranche.