zoeken

Algemeen

Het E-novate programma heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van innovatie van producten en diensten in de Grafimediabranche en Signbedrijven.

Creatieve product/diensten ontwikkeling en digitalisering zijn de rode draad van het E-novate programma. Digitalisering zorgt voor grote verschuivingen in onze branche. Digitalisering biedt allerlei kansen om te innoveren. Daarvoor ontwikkelen we een frisse kijk op het gebruik van print en (online) media. En stimuleren we het ontwikkelen van kennis en competenties om op een nieuwe manier waarde te blijven creëren voor de klant. Samenwerking met het onderwijs/kennisinstellingen is  daarom een kernelement in de projectactiviteiten.

Kort samengevat worden de volgende projecten uitgevoerd:

  • Het uitvoeren van onderzoek naar trends en kansen voor innovatie in samenwerking met studenten uit HBO en WO. Resultaten worden in rapporten beschikbaar gesteld
  • Het uitvoeren van samenwerkingsprojecten tussen ondernemers en kennisinstellingen uit het onderwijs, gericht op creatieve ontwikkeling van producten en diensten
  • Het beschikbaar stellen van praktische kennis van digitalisering aan werkgevers en werknemers in de branche


Link naar onderwerpen binnen dit project:

 

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten