zoeken

 

Samenwerkingsprojecten

Waarin studenten en docenten samen met bedrijven werken aan een concrete onderzoeksvraag of innovatievraagstuk. Dit kan zijn in een projectvorm maar ook in korte en krachtige workshops. Lees hieronder meer over het eerste project.


Print-press project met Publishing Lab afgerond

In 2018 is met stimulering van het A&O Fonds Grafimediabranche het Print-Press project uitgevoerd. Voor dit project is samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam (Het Publishing Lab) en een aantal bedrijven uit de branche. Door samenwerking tussen het creatieve- en het technische proces te versterken is innovatie gestimuleerd. Als onderzoeksonderwerp werd variabele data printen gekozen, omdat de betrokken (jonge) designers daarover kennis wilden opdoen en de mogelijkheden wilden verkenning. Dit project is onlangs afgerond met de daadwerkelijke productie van een uniek gepersonaliseerde kalender, waarin diverse mogelijkheden en technieken van variabele data printen worden gedemonstreerd. Binnen de Hogeschool van Amsterdam en op diverse andere platforms is de kalender gepresenteerd en zijn de ervaringen uit het project besproken.

Op basis van de inzichten uit dit project is voor het eNovate programma een nieuw samenwerkingsprogramma met de Hogeschool van Amsterdam in voorbereiding. Dit project is gericht op de grafimediasector, waarin de mogelijkheden voor innovatieve connecties tussen print en digitaal/online worden verkend.

Ga voor meer informatie over het Publishing Lap naar: Publishing Lab.

 

Link naar overige onderwerpen binnen dit project:

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten