ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Activiteiten

De brede doelstelling voor de leden van het A&O Fonds Grafimediabranche bestaat uit:

  • het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector
  • het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector
  • het verkrijgen en meefinancieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op voorgaande punten

De doelstellingen van het A&O Fonds Grafimediabranche tracht de stichting te bereiken door:

  • het (laten) geven van cursussen op het gebied van de grafimedia
  • het geven van subsidies aan instanties die cursussen of onderwijs verzorgen op het gebied van de grafimedia
  • het geven van voorlichting aan geïnteresseerden op het gebied van de grafimedia
  • het voeren van reclame campagnes, het organiseren en houden van workshops en lezingen op het gebied van de grafimedia.
  • het verzorgen van subsidieaanvragen voor nationale en internationale subsidies door de organisatie zelf, voor de ledenorganisaties en voor de leden/werknemers van de ledenorganisaties

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten