zoeken

Certificaten

GOC certificaat is branche-erkend

GOC is de belangrijkste aanbieder van praktische en functiegerichte cursussen voor de grafimediabranche. GOC kiest bewust voor functiegerichte cursussen voor werknemers in de grafimediabranche omdat daaraan in het bedrijfsleven veel behoefte bestaat. De hele grafimediabranche erkent het certificaat dat de deelnemer na een succesvolle afsluiting ontvangt. Onder meer omdat de onafhankelijke examencommissie en het examenbureau een constante kwaliteit waarborgen.

Breed aanbod

De kwalificerende cursussen bestaan altijd uit een theorie- en een praktijkdeel en sluiten goed aan bij de actuele stand van zaken in de beroepspraktijk. Hieronder het complete overzicht.

Crossmedia Adviseur
Leidinggevende A
Leidinggevende B

Ordermanager
DeskTop Publishing CS
Webdesign- en developement
Digitaal drukken
Offsetdrukken - Rotatie
Offsetdrukken - Vellen

 

Grafisch vormgever
Flexo rotatie
Diepdruk rotatie
Geniet brocheren

Gelijmd brocheren
Vellenbewerken snijden
Vellenbewerken vouwen
Crossmedia Adviseur
Procesoperator druktechniek

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten