zoeken

Kortingsregeling

Op de vastgestelde prijzen voor een groot deel van de GOC opleidingen geldt, voor bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds, een korting die kan oplopen tot maar liefst 25%. Deze korting wordt betaald uit het A&O Fonds Grafimediabranche.Ook ZSO-leden kunnen bij enkele cursussen profiteren van financieel voordeel tot maar liefst 20%. Het ZSO A&O Fonds verleent daarvoor de subsidie. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met ZSO, zie ook www.zso.nl.

Subsidie
Het A&O fonds grafimediabranche heeft voor het MKB de afgelopen jaren voor een breed scala aan GOC opleidingen subsidie kunnen verstrekken. Helaas is deze regeling per 1 augustus 2013 beëindigd.

 

Menu verantwoording

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten