zoeken

Verantwoording

In de Grafimedia CAO is opgenomen dat aangesloten leden een premie afdragen van 0,26%, op jaarbasis van het coördinatieloon SV, ten behoeve van het Algemeen Sociaal fonds rekening Opleidingen en Arbeidsmarkt.

Deze gelden komen ten goede van de stichting A&O Fonds Grafimediabranche.

Daarnaast bestaan de middelen uit:

  • Subsidies
  • Giften
  • Donaties
  • Andere baten

In dit deel van de site wordt ook publieke verantwoording afgelegd over statuten en jaarrekeningen.

 

Menu verantwoording

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten