zoeken

Subsidieregeling uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten kunnen vitaal, met plezier en vaardig aan het werk blijven. Nu en in de toekomst. Het fonds voor het uitzendwezen ‘Doorzaam’ biedt de subsidieregeling ALLES-IN-1, gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Maakt de uitzendkracht gebruik van deze regeling, dan ligt de begeleiding bij de uitzendorganisatie en een coach. De werkgever hoeft de uitzendkracht alleen op deze regeling te attenderen. Dee

Lees meer »

Subsidie op financieel adviesgesprek

In de grafimedia cao van 1 april 2018–1 augustus 2020 is de regeling ‘Bijdrage financieel advies’ (artikel 6.4.2) opgenomen. Een werknemer die maximaal zes jaar verwijderd is van zijn/haar vermoedelijke AOW-gerechtigde leeftijd heeft eenmalig recht op een individueel adviestraject inclusief berekeningen. De werknemer neemt zelf het initiatief in het aanvragen van een financieel adviesgesprek. Het d

Lees meer »

Rapportage over economische ontwikkeling grafimediabranche in 2018

In opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche brengt GOC jaarlijks een uitgebreide rapportage uit over de economische ontwikkelingen in de branche. Naast harde cijfers over het aantal bedrijven, de omzet en de financiën worden ook meningen van ondernemers gepresenteerd over de ontwikkeling van hun eigen bedrijf. Uit de harde cijfers blijkt dat het aantal bedrijven en de omzet nog steeds teruglopen. Toch verbeteren langzaam de financiële resultaten. E

Lees meer »

Unieke kans om een vliegende start te maken met duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg ik dat mijn medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam zijn? Niet alleen nu, maar vooral ook in de toekomst? Deze vraag houdt menig bedrijf in de grafimedia bezig. Men ervaart al geruime tijd een tekort aan personeel en ziet tegelijkertijd dat er steeds meer wordt gevraagd van de expertise van medewerkers. Op 17 september heeft het A&O Fonds Grafimediabranche voor een grote groep geïnteresseerde bedrijven het project Create your future gepresenteerd:

Lees meer »

Uitnodiging: Create your future met duurzame inzetbaarheid

Informatiemiddag 17 september. Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijft u als bedrijf gezond? Dat is een uitdaging waar veel bedrijven voor staan. Onder de naam Create your future biedt het A&O Fonds Grafimediabranche tot 26 juni 2021 speciale activiteiten en subsidies aan om toekomstgericht scholen te stimuleren en bedrijven op weg te helpen met een aanpak naar duurzaam inzetbare medewerkers.

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.