zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Rapportage economische ontwikkelingen 2016

Het jaar 2016 is uitgeroepen tot het jaar waarin we de economische crisis achter ons lieten en de economie en werkgelegenheid weer groeiden. Gaat dit ook op voor de grafimediabranche? De uitgave ‘Grafimedia in cijfers 2016’, een handzaam boekje boordevol cijfers over 2015 en begin 2016 dat jaarlijks wordt uitgebracht, laat zien dat dit voor de grafimediabranche nog niet het geval is. Daarvoor blijven de omzet en de werkgelegenheid te sterk teruglopen. Zor

Lees meer »

Grafimedia in cijfers 2016 beschikbaar

2016 is uitgeroepen tot het jaar waarin de economische crisis achter ons wordt gelaten en de economie en werkgelegenheid weer groeien. Gaat dit ook op voor de grafimedia branche? De nieuwe uitgave Grafimedia in cijfers 2016 van het A&O Fonds Grafimediabranche geeft inzicht en levert een bron van informatie voor onze branche. Met de economie in heel Nederland gaat het op dit moment goed. Voor de grafimediabranche is dit echter niet het geval.

Lees meer »

Sectorplan Grafimedia: deadline subsidieaanvraag opleidingen

Opleidingen uitgevoerd tot 31 december 2016 komen voor subsidie vanuit het sectorplan grafimedia in aanmerking. Indien u nog gebruik wilt maken van deze subsidiemogelijkheid voor opleidingen dient de volledige subsidieaanvraag uiterlijk 16 januari 2017 in het bezit te zijn van het A&O Fonds Grafimediabranche. Aanvragen die worden ontvangen na 16 januari 2017 kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Lees meer »

Laat het geld niet liggen!

Nieuwe koers? Investeren in opleiden en ontwikkelen van medewerkers? Juist nu is het noodzakelijk om mee te gaan met de ontwikkelingen in de grafimediabranche. Het sectorplan Grafimedia 2016 -2017 biedt volop mogelijkheden om voordelig te investeren. Maar wees er wel snel bij, want een deel van de regelingen eindigt per 31-12-2016! Subsidie op opleidingen tot 31-12-2016 Opleidingen, gericht op de ontwikkeling van de medewerkers, komen in aanmerking voor subsidie.

Lees meer »

Subsidiegids 2016

Alle actuele subsidiemogelijkheden op een rijtje! Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Investeren is het fundament onder optimaal presterende mensen en succesvolle organisaties. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Lees meer »