zoeken

Grafimedia in cijfers 2019

Focus op instroom en een leven lang ontwikkelen. Meer jongeren verleiden tot een carrière in de grafimediabranche. Bedrijven helpen om hun organisatie en businessmodel te versterken of toekomstbestendig te maken. En bestaande medewerkers stimuleren om vitaal te blijven en te anticiperen op veranderingen in hun vak en de branche. Daar ligt de focus van het A&O Fonds Grafimediabranche in 2019.

Lees meer »

Het Grote Grafische Arbeidsmarkt Debat

De arbeidsmarkt verandert sterk en snel en dat ervaart ook de grafimediabranche. Hoe gaan we daar mee om, welke ontwikkelingen zijn er gaande? Doe mee aan het debat over de arbeidsmarkt- en opleidingsinitiatieven die nodig zijn om de branche te ondersteunen en stimuleren? We zijn geïnteresseerd in uw bedrijfsvisie en visie op de toekomst van de grafimediabranche. Welke kansen en uitdagingen liggen er, ook voor werknemers, op het gebied van duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen?

Lees meer »

Miljoen voor versterking grafimediasector

Grafimediabedrijven kunnen de komende twee jaar Europese subsidies krijgen om hun bedrijf toekomstbestendiger te maken. Er is in totaal een bedrag van ruim 1 miljoen euro beschikbaar om te investeren in medewerkers. Dat laat het A&O Fonds Grafimediabranche weten. De subsidie komt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project ‘Create your future’ loopt tot 26 juni 2021. Gra

Lees meer »

‘Denk bij werving breder dan eigen bedrijfsbelang’

Wil je als drukkerij succesvol blijven? Dan moet je strategisch investeren in nieuwe én bestaande medewerkers. Zo doen ze dat bij Drukkerij Snep. Onlangs organiseerde een middelbare school in Eindhoven een banenmarkt. Ronald Snep zocht op dat moment geen nieuwe medewerkers. Toch stond hij er met een stand om jongeren te vertellen hoe mooi het is om drukwerk te maken. Het typeert de visie van de Brabantse grafimedia-ondernemer.

Lees meer »

Ruimere subsidieregeling grafimedia in 2019

Grafische (cross) media bedrijven, waaronder (verpakkings) drukkerijen in de grafimediabranche krijgen in 2019 meer subsidie om te investeren in instroom van nieuwe medewerkers of scholing van bestaande medewerkers. Dat laat het A&O Fonds Grafimediabranche weten. Deze week presenteerde het fonds de subsidiemogelijkheden voor 2019. “Het vinden en binden van medewerkers is de komende jaren één van de grootste uitdagingen in de sector. Met

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.