zoeken

Stimuleringsregelingen A&O Fonds Grafimediabranche verhoogt

Het A&O Fonds Grafimediabranche stimuleert het investeren in medewerkers en de instroom van leerlingen in de printmediaberoepen. Om die reden heeft het Fonds besloten de eigen subsidieregelingen in 2019 te verhogen. De regelingen zijn van toepassing tot 31 december 2019. Alleen opleidingen of BBL-trajecten die na 1 juli 2018 zijn gestart, komen in aanmerking voor het hier onder genoemde bedrag of de verhoogde subsidiepercentages.

Lees meer »

Vraag naar personeel in grafimediabranche neemt toe

Dat blijkt uit de nieuwe editie van 'grafimedia in cijfers', een publicatie van GOC dat in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche is geproduceerd. Drukkerijen, verpakkingsfabrikanten en andere bedrijven in de grafimediabranche zijn weer volop op zoek naar personeel. Begin 2018 stonden er 430 vacatures open. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd.Grafimediabedrijven zijn vooral op zoek naar dtp’ers, drukkers en nabewerkers. D

Lees meer »

O&O organisaties geven impuls aan leven lang ontwikkelen van werkenden

Mede op initiatief van het A&O Fonds Grafimediabranche belegden voor het eerst vijfentwintig arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties en hun sociale partners hierover een nationale O&O conferentie op 6 april. Partijen spraken tijdens de conferentie over de gemeenschappelijke thema’s eigen regie, intersectoraal samenwerken en het creëren van een passende leercultuur. Le

Lees meer »

Innovatie kansen in rapport over de toekomst van de printindustrie

Een leesbaar en praktisch rapport over ontwikkelingen en kansen voor bedrijven in de grafimediabranche. Het rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek van Arnold Martiwidjojo, student aan de opleiding Science Business and Innovation aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het rapport is het eerste resultaat van het E-novate project van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Lees meer »

Start E-novate programma voor ondersteuning innovatie

Onder auspiciën van het A&O Fonds Grafimediabranche is er een start gemaakt met een programma voor het stimuleren van creatieve product- en dienstenontwikkeling in de Grafimedia- en Sign branche. Dit E-novate programma richt zich op het uitvoeren van onderzoek naar trends en kansen voor innovatie Grafimedia en Sign en het uitvoeren van samenwerkingsprojecten tussen ondernemers en kennisinstellingen uit het onderwijs, gericht op creatieve ontwikkeling van producten en diensten.

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.