zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Nieuw sectorplan Grafimedia 2016-2017

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft voor 2016-2017 opnieuw met succes een sectorplan ingediend. In het sectorplan zijn verschillende maatregelen opgenomen: Van werk naar werk begeleiding naar hetzelfde beroep. Van werk naar werk begeleiding naar een ander beroep. Indien scholing noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar nieuw werk, kan er een aanvraag worden ingediend voor tegemoetkoming in de scholingskosten.

Lees meer »

Werknemers profiteren aantoonbaar van O&O-fondsen!

Een bijzonder fenomeen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn de opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In deze fondsen brengen sociale partners collectieve middelen in met als doel de werkgevers en werknemers uit de branche te ondersteunen bij het (verder) ontwikkelen van hun kennis en vakmanschap. Over nut en noodzaak van de O&O-fondsen vindt op gezette tijden discussie plaats.

Lees meer »

Subsidiegids 2015

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt steeds belangrijker. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties.

Lees meer »

De crisis door?

Een overzichtelijk boekje boordevol waardevolle cijfers eninformatie over de grafimediabranche. Dat is de publicatie Grafimedia in cijfers 2015. De publicatie wordt sinds 2005uitgegeven en is een waardevolle bron van informatie voor de branche en hetA&O Fonds Grafimediabranche. de publicatie zoomt in op de branche in hetalgemeen, de arbeidsmarkt en er is een deel gericht op KVGO-leden. De cijfersbieden een gedegen onderbouwing voor de ontwikkelingen die zichtbaar zijn.

Lees meer »

Voordelig investeren met subsidie

Het A&O Fonds Grafimediabrancheheeft in 2014 met succes een sectorplan ingediend met een totale omvang van 4,4miljoen euro, waarvan 2,2 miljoen is toegekend. Werkgevers kunnen van dezegelden profiteren door subsidie aan te vragen voor activiteiten op het gebiedvan opleiden, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Er zijn een aantalwijzigingen in de subsidiemogelijkheden vanuit het sectorplan grafimediabranche,maar voordelig investeren kan nog steeds!

Lees meer »