zoeken

Start E-novate programma voor ondersteuning innovatie

Onder auspiciën van het A&O Fonds Grafimediabranche is er een start gemaakt met een programma voor het stimuleren van creatieve product- en dienstenontwikkeling in de Grafimedia- en Sign branche. Dit E-novate programma richt zich op het uitvoeren van onderzoek naar trends en kansen voor innovatie Grafimedia en Sign en het uitvoeren van samenwerkingsprojecten tussen ondernemers en kennisinstellingen uit het onderwijs, gericht op creatieve ontwikkeling van producten en diensten.

Lees meer »

Subsidieoverzicht 2018 digitaal beschikbaar

Een overzicht van de subsidiemogelijkheden in 2018 is op dit moment digitaal te raadplegen. Half februari is de gedrukte versie beschikbaar. Voor het stimuleren van instroom van nieuwe medewerkers zijn via het sectorplan grafimedia twee regelingen van toepassing. Van de subsidieregeling voor 'om- of bijscholing nieuwe medewerkers' is nog tot 1 april 2018 gebruik van te maken. De regeling 'BBL-opleiding van nieuwe medewerkers' vervalt per 1 oktober 2018.

Lees meer »

Trends 2017: robotisering en automatisering

Het is dit jaar al weer de tiende uitgave van Trends. Het trendonderzoek wordt in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche door GOC uitgevoerd. We signaleren daarin dat het herstel van de economie voor de grafimedia- branche leidt tot een niet verder dalende omzet. Drukkerijen deden het goed met name door een toename van exportorders. Verpakkingsdrukkers en internetdrukkers doen het het beste in de branche.

Lees meer »

Impact technologie op werk: 10 oktober Trends presentatie met arbeidssocioloog Fabian Dekker

Trends in de creatieve industrie wordt dinsdagmorgen 10 oktober gepresenteerd. Deze inmiddels tiende uitgave geeft inzicht in de cijferrmatige ontwikkelingen in de creatieve industrie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. In het thema hoofdstuk wordt ingegaan op het effect van automatisering en robotisering in onze branche. Naar verwachting verdwijnen de komende jaren banen in de sector.

Lees meer »

Duurzaam investeren met subsidie

Dankzij het A&O Fonds Grafimediabranche kunt u duurzaam investeren door gebruik te maken van verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar voor: Nieuwe medewerkers die om- of bijscholing nodig hebben (max 40%). BBL-opleiding van nieuwe medewerkers (max 40% + eenmalige stimuleringspremie € 1.750,-). Printmedia opleidingen (max 30%). Opleidingen van machineleveranciers (max 10%). B

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.