zoeken

Subsidieregelingen

Een groot aantal subsidieregelingen van het A&O Fonds gelden ook voor 2023. Ook het subsidiepercentage is van deze regelingen gehandhaafd. Deze zijn van toepassing op onder andere printmedia opleidingen, stimulering BBL opleidingstrajecten en begeleidingstaken praktijkopleiders. De detailinformatie is per regeling hieronder te raadplegen. 

Via het A&O Fonds is ook gebruik te maken van MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). Onder de naam Create your future kunnen bedrijven professionele ondersteuning krijgen om te werken aan een 'toekomstproof' werknemersbestand. Of zoals TNO het omschrijft: de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt. Deze regeling bevat vier thema's:

A. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
B. het bevorderen van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap
C. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden
D. het bevorderen van bewustwording van eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Subsidieregeling praktijkleren

Naast de regelingen die verlopen via het A&O Fonds Grafimediabranche zijn er andere regelingen waarvoor u wellicht in aanmerking komt, zoals de subsidieregeling praktijkleren van het RVO. De subsidieregeling praktijkleren gaat volledig buiten het A&O Fonds Grafimediabranche om en dient u zelfstandig aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten (max € 2.700,-) die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, de...

Lees meer »

Subsidieregeling uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten kunnen vitaal, met plezier en vaardig aan het werk blijven. Nu en in de toekomst. Het fonds voor het uitzendwezen ‘Doorzaam’ biedt de subsidieregeling ALLES-IN-1 gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Met een persoonlijk budget van € 2.500,-- kan in overleg met een coach een opleiding, financiële coaching of een leefstijladvies voor dit subsidiebedrag worden ingezet. Wat levert het op De regeling geeft de uitzendkracht: - inzi

Lees meer »

NOW 2.0: grafimedialeertdoor.nl

Vanaf 6 juli kunnen bedrijven gebruik maken van de tweede steunregeling NOW 2.0. waarvoor het kabinet de subsidieregeling 'Nederland leert door' heeft gelanceerd. Aan gebruik maken van deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Eén daarvan is dat de werkgever de medewerkers stimuleert zich te blijven ontwikkelen. Het doel is dat werknemers hun mogelijkheden voor de toekomst en op de arbeidsmarkt vergroten.

Lees meer »

Aanvragen van subsidies

Voor het aanvragen van subsidie zijn verschillende subsidieformulieren beschikbaar. Op ieder aanvraagformulier is meer informatie te vinden over de betreffende subsidie, voorwaarden en de te volgen procedure. Klik hier voor de pagina met alle beschikbare formulieren.

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten