zoeken

Subsidieregelingen

Een groot aantal subsidieregelingen van het A&O Fonds zijn verlengd voor 2024. Daarbij is het subsidiepercentage van deze regelingen gehandhaafd. De subsidies zijn van toepassing op onder andere printmedia opleidingen, stimulering BBL opleidingstrajecten en begeleidingstaken praktijkopleiders. Detailinformatie is per regeling hieronder te vinden. De subsidiegids 2024 geeft een totaal overzicht van al onze subsidieregelingen voor grafimedia en duurzame inzetbaarheid.  

Subsidieregeling praktijkleren

Naast de regelingen die verlopen via het A&O Fonds Grafimediabranche zijn er andere regelingen waarvoor je wellicht in aanmerking komt, zoals de subsidieregeling praktijkleren van het RVO. De subsidieregeling praktijkleren gaat volledig buiten het A&O Fonds Grafimediabranche om. Deze subsidie vraag je zelf en rechtstreeks aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer »

Subsidieregeling uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten kunnen vitaal, met plezier en vaardig aan het werk blijven. Nu en in de toekomst. Het fonds voor het uitzendwezen ‘Doorzaam’ biedt de subsidieregeling ALLES-IN-1 gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht. Met een persoonlijk budget van € 2.500,-- kan in overleg met een coach een opleiding, financiële coaching of een leefstijladvies voor dit subsidiebedrag worden ingezet. Wat levert het op De regeling geeft de uitzendkracht: - inzi

Lees meer »

Aanvragen van subsidies

Voor het aanvragen van subsidie zijn verschillende subsidieformulieren beschikbaar. Op ieder aanvraagformulier is meer informatie te vinden over de betreffende subsidie, voorwaarden en de te volgen procedure. Klik op 'lees meer' voor de pagina met alle aanvraagformulieren.

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten