zoeken

Subsidieregelingen

Hieronder vindt u informatie over de verschillende subsidieregelingen. Een aantal hiervan is afkomstig van het sectorplan grafimedia waarvoor het A&O Fonds Grafimediabranche een aanvraag heeft gedaan bij het ministerie SZW. In 2019 is geen gebruik meer te maken van deze regelingen. Naast het sectorplan zijn er eigen subsidieregelingen van het A&O Fonds Grafimediabranche.

 

Subsidieoverzicht 2019 beschikbaar

Voor het stimuleren van instroom van nieuwe medewerkers heeft het A&O Fonds Grafimediabranche de eenmalige stimuleringsregeling verhoogd van € 1.750,-- naar € 2.500,--. Voor het begeleiden van een leerling of student is er een subsidieregeling voor praktijkleren beschikbaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze regeling is aan te vragen bij RVO. Voor het volgen van printmedia opleidingen biedt het A&O Fonds Grafimediabranche in 2019 een subsidie van 40%. Op

Lees meer »

Tijdelijke subsidieregeling van-werk-naar werk trajecten / mobiliteitsprojecten

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft een tijdelijke regeling van 25% (exclusief btw) subsidie voor van-werk-naar-werk trajecten en mobiliteitsprojecten als gevolg van reorganisatie. Deze tijdelijke regeling geldt voor de duur van 2019, maar is gebudgetteerd. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidiepercentage aan te passen of de regeling eerder te sluiten wanneer dat budgettair noodzakelijk is. Belangrijkste voorwaarden Het bedrijf draagt bij aan het opleidingsfonds.

Lees meer »

Subsidieregeling praktijkleren

Naast de regelingen die verlopen via het A&O Fonds Grafimediabranche zijn er andere regelingen waarvoor u wellicht in aanmerking komt, zoals de subsidieregeling praktijkleren van het RVO. De subsidieregeling praktijkleren gaat volledig buiten het A&O Fonds Grafimediabranche om en dient u zelfstandig aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten (max € 2.700,-) die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, de...

Lees meer »

Aanvragen van subsidies

Voor het aanvragen van subsidie zijn verschillende subsidieformulieren beschikbaar. Op ieder aanvraagformulier is meer informatie te vinden over de betreffende subsidie, voorwaarden en de te volgen procedure. Klik hier voor de pagina met alle beschikbare formulieren.

Lees meer »

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.