ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Subsidieregeling praktijkleren

Naast de regelingen die verlopen via het A&O Fonds Grafimediabranche zijn er andere regelingen waarvoor je wellicht in aanmerking komt, zoals de subsidieregeling praktijkleren van het RVO. De subsidieregeling praktijkleren gaat volledig buiten het A&O Fonds Grafimediabranche om. Deze subsidie vraag je zelf en rechtstreeks aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten (max € 2.700,-) die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 3 juni 2024 tot 17 september 2024 17.00 uur. 

Raadpleeg de RVO site voor de meest recente informatie over de subsidieregeling praktijkleren. 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten