zoeken

Subsidieregeling uitzendkrachten

Ook uitzendkrachten kunnen vitaal, met plezier en vaardig aan het werk blijven. Nu en in de toekomst. Het fonds voor het uitzendwezen ‘Doorzaam’ biedt de subsidieregeling ALLES-IN-1 gericht op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht.

Met een persoonlijk budget van € 2.500,-- kan in overleg met een coach een opleiding, financiële coaching of een leefstijladvies voor dit subsidiebedrag worden ingezet.

Wat levert het op

De regeling geeft de uitzendkracht:
- inzicht in zichzelf
- inzicht in welke stappen genomen kunnen worden

De investering van de uitzendkracht is ‘tijd’. Tijd voor een afspraak met de coach, het invullen van een duurzame inzetbaarheidsscan en de vervolgstappen.

Voor jou als werkgever creëer je betrokkenheid over en weer en realiseer je perspectief voor jouw uitzendkracht. De begeleiding van de uitzendkracht wordt verzorgd door de uitzendorganisatie en een coach. Je hoeft de uitzendkracht alleen op deze regeling te attenderen.

Hoe werkt het

Het aanmelden van deze regeling doet de uitzendkracht zelf bij de uitzendorganisatie. Zodra een coach is toegewezen, maakt de uitzendkracht een duurzame inzetbaarheidsscan die een analyse op vier verschillende vlakken oplevert: cultuur, gezondheid, werksituatie en loopbaan. Hierna volgt een gesprek met de coach, waarna samen met het uitzendbureau wordt gekeken naar een volgende stap en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Voor meer informatie kun je terecht bij Doorzaam of via info@doorzaam.nl.

Het A&O Fonds Grafimediabranche ondersteunt deze regeling omdat zij zich ook inzet voor duurzame inzetbaarheid. Onder het project ‘Create your future’ investeert het A&O Fonds in een toekomstbestendige grafimediabranche en de medewerkers die er in werken.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten