zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Subsidieoverzicht 2018 beschikbaar

Voor het stimuleren van instroom van nieuwe medewerkers heeft het ministerie SZW in het kader van het sectorplan grafimedia toestemming gegeven voor subsidiemogelijkheden. De subsidieregeling voor 'om- of bijscholing nieuwe medewerkers' is vanaf 1 april 2018 niet meer beschikbaar. De regeling 'BBL-opleiding van nieuwe medewerkers' vervalt per 1 oktober 2018. Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft het subsidiepercentage per 1 juli 2018 verhoogt naar 40% voor printmedia opleidingen.

Lees meer »

Om- of bijscholing nieuwe medewerkers geldig tot 1 april 2018

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft toestemming gekregen van het ministerie SZW om activiteiten op te nemen in het sectorplan die de instroom van nieuwe werknemers bevorderen. Deze werknemers zijn mogelijk nog onvoldoende gekwalificeerd en kunnen met behulp van subsidie uit het sectorplan een traject voor om- of bijscholing volgen. Belangrijkste voorwaarden De indiensttreding vindt plaats tussen 1 april 2016 en 1 april 2018.

Lees meer »

BBL-opleiding van nieuwe medewerkers geldig tot 1 oktober 2018

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft toestemming gekregen van het ministerie SZW om ook activiteiten op te nemen in het sectorplan die het opleiden van nieuwe instroom in grafisch technische functies door een BBL-opleiding bevorderen. BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Volgens het principe van werkend leren gaat de nieuwe werknemer direct aan het werk binnen het bedrijf en gemiddeld 1 dag per week naar ‘school’. Ten

Lees meer »

Stimuleringsregeling BBL

Voor het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen kent het A&O Fonds Grafimediabranche een eigen stimuleringsregeling BBL. Deze regeling bedraag € 1.750,--. Voor BBL leer-werktrajecten die na 1 juli 2018 zijn gestart, geldt een stimuleringspremie van € 2.500,--. Een leerbedrijf komt in aanmerking voor een eenmalige stimuleringspremie indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Belangrijkste voorwaarden Het bedrijf draagt bij aan het opleidingsfonds. Het

Lees meer »

Subsidieregeling printmedia opleidingen

De subsidieregeling printmedia opleidingen is een eigen regeling van het A&O Fonds Grafimediabranche. Voor een groot opleidingsaanbod geldt een subsidie van 30% exclusief btw. Voor opleidingen die starten vanaf 1 juli 2018 is de subsidie verhoogd naar 40%. Zowel opleidingen op basis van open inschrijving als ook maatwerkopleidingen binnen het bedrijf komen hiervoor in aanmerking. Het opleidingsaanbod dat voor subsidie in aanmerking kan komen is ingedeeld in thema’s: S

Lees meer »