zoeken

Subsidieregeling printmedia opleidingen

De subsidieregeling printmedia opleidingen is een eigen regeling van het A&O Fonds Grafimediabranche. Voor een groot opleidingsaanbod geldt een subsidie van 40% exclusief btw. Deze subsidie helpt bedrijven bij het activeren van hun medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en zo gezamenlijk toekomstproof te blijven. Bij het gebruik maken van deze regeling wordt getoetst of de gemaakte kosten overeenkomen met de gangbare prijzen in de markt. Stijgt de prijs daar bovenuit dan kan gemaximeerd worden.  

Zowel opleidingen op basis van open inschrijving als ook maatwerkopleidingen binnen het bedrijf komen hiervoor in aanmerking. Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidiepercentage aan te passen wanneer dat budgettair noodzakelijk is. 

Het opleidingsaanbod dat voor subsidie in aanmerking kan komen is ingedeeld in thema’s:

 • Sales en productiemanagement
 • Vormgeven en webdesign
 • Druktechnieken en procesoperator
 • Nabewerkingstechnieken en procesoperator
 • Technische opleidingen
 • Taalopleidingen
 • Overige relevante opleidingen

Een overzicht van de opleidingen die binnen deze thema's vallen, worden hieronder genoemd. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het bedrijf draagt bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
 • De uitvoering van de opleiding vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. 
 • de subsidie is van toepassing op het moment van inschrijving.
 • Het subsidiepercentage voor de printmediaopleidingen bedraagt 40%.
 • Het subsidiepercentage voor machineleveranciers bedraagt 10% van de opleidingskosten (excl. BTW) met een maximaal bedrag van € 400,-- per dagdeel.
 • De omvang van de opleiding is minimaal vier dagdelen.
 • Opleidingen die alleen online worden aangeboden, komen in de regel niet voor subsidie in aanmerking.
 • Interne opleidingen, werkplekleren of training on the job door en voor eigen medewerkers zijn niet subsidiabel.
 • De factuur van de opleiding moet voldaan zijn aan het opleidende instituut en een kopie van de factuur en betalingsbewijs wordt meegezonden naar het A&O Fonds Grafimediabranche.
 • De uiterste datum waarop aanvragen over 2021 kunnen worden ingeleverd, is 31 januari 2022.
 • Opleidingen op hbo-niveau en hoger komen voor maximaal € 5.000,-- incl. btw in aanmerking voor subsidie. 

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure vind je op het aanvraagformulier subsidieregeling printmedia opleidingen/machinetrainingen.

Overzicht van de opleidingen die onder deze subsidieregeling vallen

Sales en productiemanagement

 • crossmedia adviseur
 • ordermanager
 • salesopleidingen
 • social selling
 • quick business developmen

Vormgeven en webdesign

 • Adobe Edge Animatie
 • Adobe Premiere
 • Adobe After Effects
 • Audio monteren met Adobe Audition
 • deskTopPublishing CS
 • ePubs vervaardigen
 • intro DTP Adobe CS
 • grafisch vormgever
 • interactieve mediadevelopment
 • webdesign en –development
 • workshop digitaal publiceren voor tablets


Overige relevante opleidingen

 • informatiebeveiliging
 • inleiding sociale media
 • leidinggeven
 • praktijkopleider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druktechnieken en procesoperator

 • digitaal drukken
 • flexo rotatie en diepdruk
 • kleurbeheersing in elke printomgeving
 • offset rotatie / offset vellen
 • print coaching
 • procesoperator druktechniek


Nabewerkingstechnieken en procesoperator

 • geniet - / gelijmd brocheren
 • procesoperator nabewerkingstechniek
 • snijden / vouwen
 • vlakstansen / vouwplakken


Technische opleidingen

 • arbo coördinator
 • elektrotechniek
 • energie coördinator
 • iso certificering
 • KAM-coördinator
 • kwaliteitsbeheersing
 • onderhoudstechniek


Taalopleidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.