zoeken

Subsidieregeling printmedia opleidingen

De subsidieregeling printmedia opleidingen is een eigen regeling van het A&O Fonds Grafimediabranche. Voor een groot opleidingsaanbod geldt vanaf 1 mei tot 31 december 2020 een subsidieverhoging van 40% naar 50% exclusief btw. Met deze verhoging wil het A&O Fonds bedrijven stimuleren in te spelen op de vele veranderingen die nog op ons af gaan komen. Deze subsidie helpt bedrijven bij het activeren van hun medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en zo gezamenlijk toekomstproof te blijven. 

Zowel opleidingen op basis van open inschrijving als ook maatwerkopleidingen binnen het bedrijf komen hiervoor in aanmerking. Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidiepercentage aan te passen wanneer dat budgettair noodzakelijk is. 

Het opleidingsaanbod dat voor subsidie in aanmerking kan komen is ingedeeld in thema’s:

 • Sales en productiemanagement
 • Vormgeven en webdesign
 • Druktechnieken en procesoperator
 • Nabewerkingstechnieken en procesoperator
 • Technische opleidingen
 • Taalopleidingen
 • Overige relevante opleidingen

Een overzicht van de opleidingen die binnen deze thema's vallen, worden hieronder genoemd. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het bedrijf draagt bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
 • De uitvoering van de opleiding vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. 
 • de subsidie is van toepassing op het moment van inschrijving.
 • Het subsidiepercentage van 50% is een tijdelijke verhoging vanaf 1 mei 2020. Voor de afgesloten opleidingen voor 1 mei 2020 blijft het subsidiepercentage 40%.
 • De omvang van de opleiding is minimaal 4 dagdelen.
 • Opleidingen die alleen online worden aangeboden, komen in de regel niet voor subsidie in aanmerking.
 • Interne opleidingen, werkplekleren of training on the job door en voor eigen medewerkers zijn niet subsidiabel.
 • Opleidingen op hbo-niveau en hoger komen voor maximaal € 5.000,-- incl. btw in aanmerking voor subsidie. 

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure vind je op het aanvraagformulier subsidieregeling printmedia opleidingen/machinetrainingen.

Overzicht van de opleidingen die onder deze subsidieregeling vallen

Sales en productiemanagement

 • crossmedia adviseur
 • ordermanager
 • salesopleidingen
 • social selling
 • quick business developmen

Vormgeven en webdesign

 • Adobe Edge Animatie
 • Adobe Premiere
 • Adobe After Effects
 • Audio monteren met Adobe Audition
 • deskTopPublishing CS
 • ePubs vervaardigen
 • intro DTP Adobe CS
 • grafisch vormgever
 • interactieve mediadevelopment
 • webdesign en –development
 • workshop digitaal publiceren voor tablets


Overige relevante opleidingen

 • informatiebeveiliging
 • inleiding sociale media
 • leidinggeven
 • praktijkopleider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druktechnieken en procesoperator

 • digitaal drukken
 • flexo rotatie en diepdruk
 • kleurbeheersing in elke printomgeving
 • offset rotatie / offset vellen
 • print coaching
 • procesoperator druktechniek


Nabewerkingstechnieken en procesoperator

 • geniet - / gelijmd brocheren
 • procesoperator nabewerkingstechniek
 • snijden / vouwen
 • vlakstansen / vouwplakken


Technische opleidingen

 • arbo coördinator
 • elektrotechniek
 • energie coördinator
 • iso certificering
 • KAM-coördinator
 • kwaliteitsbeheersing
 • onderhoudstechniek


Taalopleidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.