zoeken

Subsidieregeling printmedia opleidingen

De subsidieregeling printmedia opleidingen is een eigen regeling van het A&O Fonds Grafimediabranche. Voor een groot opleidingsaanbod geldt een subsidie van 40% exclusief BTW. Deze subsidie helpt bedrijven bij het activeren van hun medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en zo gezamenlijk toekomstproof te blijven. Bij het gebruik maken van deze regeling wordt getoetst of de gemaakte kosten overeenkomen met de gangbare prijzen in de markt. Stijgt de prijs daar bovenuit dan kan gemaximeerd worden.  

Zowel opleidingen op basis van open inschrijving als ook maatwerkopleidingen binnen het bedrijf komen hiervoor in aanmerking. Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft altijd de bevoegdheid om het subsidiepercentage aan te passen of de regeling eerder te sluiten wanneer dat budgettair noodzakelijk is. 

Het opleidingsaanbod dat voor subsidie in aanmerking kan komen, is ingedeeld in thema’s:

 • Sales en productiemanagement
 • Vormgeven en webdesign
 • Druktechnieken en procesoperator
 • Nabewerkingstechnieken en procesoperator
 • Technische opleidingen
 • Taalopleidingen
 • Overige relevante opleidingen

Zowel opleidingen op basis van open inschrijving als ook maatwerkopleidingen binnen het bedrijf komen hiervoor in aanmerking.

Een overzicht van de opleidingen die binnen deze thema's vallen, worden hieronder genoemd. 

Belangrijkste voorwaarden

 • Het bedrijf is KVGO-lid en draagt daarmee financieel bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
 • De uitvoering van de opleiding vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024. 
 • De subsidie is van toepassing op het moment van inschrijving.
 • De omvang van de opleiding is minimaal vier dagdelen.
 • Opleidingen die alleen online worden aangeboden, komen in de regel niet voor subsidie in aanmerking.
 • Interne opleidingen, werkplekleren of training on the job door en voor eigen medewerkers zijn niet subsidiabel.
 • De factuur van de opleiding moet voldaan zijn aan het opleidende instituut en een kopie van de factuur en betalingsbewijs wordt meegezonden naar het A&O Fonds Grafimediabranche.
 • De uiterste datum waarop aanvragen over 2024 kunnen worden ingeleverd, is 31 januari 2025.

Hoogte subsidie

 • Het subsidiepercentage voor printmedia opleidingen bedraagt 40% over alleen de opleidingskosten. Dit is exclusief BTW en bijvoorbeeld reiskosten, lunch, overnachting, etc. Bij aanvang wordt 30% uitbetaald en bij certificering 10% na toezending van het kopie diploma/certificaat.
 • Het subsidiepercentage voor machineleveranciers bedraagt 10% tot een maximaal bedrag van € 2.000,--. De subsidie is alleen van toepassing op de opleidingskosten. BTW en kosten zoals reiskosten, lunch, overnachting etc. vallen buiten deze regeling.
 • Voor opleidingen op hbo-niveau en hoger geldt een opleidingssubsidie van 40% tot een éénmalig maximaal bedrag van € 5.000,-- op alleen scholingskosten. Ook hiervoor geldt exclusief BTW en bijkomende kosten zoals hierboven genoemd.  

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure vind je op het
aanvraagformulier subsidieregeling printmedia opleidingen/machinetrainingen 2024


Overzicht van de opleidingen die onder deze subsidieregeling vallen

Sales en productiemanagement

 • crossmedia adviseur
 • ordermanager
 • salesopleidingen
 • social selling
 • quick business development

Vormgeven en webdesign

 • Adobe Edge Animatie
 • Adobe Premiere
 • Adobe After Effects
 • Audio monteren met Adobe Audition
 • deskTopPublishing CS
 • ePubs vervaardigen
 • intro DTP Adobe CS
 • grafisch vormgever
 • interactieve mediadevelopment
 • webdesign en –development
 • workshop digitaal publiceren voor tablets


Overige relevante opleidingen

 • informatiebeveiliging
 • inleiding sociale media
 • leidinggeven
 • praktijkopleider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druktechnieken en procesoperator

 • digitaal drukken
 • flexo rotatie en diepdruk
 • kleurbeheersing in elke printomgeving
 • offset rotatie / offset vellen
 • print coaching
 • procesoperator druktechniek
 • sign en zeefdruk


Nabewerkingstechnieken en procesoperator

 • geniet - / gelijmd brocheren
 • procesoperator nabewerkingstechniek
 • snijden / vouwen
 • vlakstansen / vouwplakken


Technische opleidingen

 • arbo coördinator
 • elektrotechniek
 • energie coördinator
 • iso certificering
 • KAM-coördinator
 • kwaliteitsbeheersing
 • onderhoudstechniek


Taalopleidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten