zoeken

Subsidieregeling opleidingen machineleveranciers

Voor opleidingen van machineleveranciers van druk-, print- en nabewerkingsapparatuur is een subsidie mogelijk van 10% van de opleidingskosten (exclusief btw).

Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidiepercentage aan te passen wanneer dat budgettair noodzakelijk is. Hieronder vermelden we de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrijf draagt bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
  • De uitvoering van de opleiding vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021.
  • De omvang van de opleiding is minimaal 4 dagdelen.
  • Per dagdeel komt maximaal € 400,-- voor subsidie in aanmerking.
  • Opleidingen die alleen online worden aangeboden, komen in de regel niet voor subsidie in aanmerking.
  • Interne opleidingen, werkplekleren of training on the job door en voor eigen medewerkers zijn niet subsidiabel.

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure vindt u op het aanvraagformulier subsidieregeling printmedia opleidingen/machinetrainingen.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.