zoeken

Subsidieregeling opleidingen machineleveranciers

Voor opleidingen van machineleveranciers van druk-, print- en nabewerkingsapparatuur is een subsidie mogelijk van 10% van de opleidingskosten (exclusief btw).

Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft altijd de bevoegdheid om het subsidiepercentage aan te passen of de regeling te sluiten wanneer dat budgettair noodzakelijk is. Hieronder vermelden we de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrijf is KVGO-lid en draagt bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
  • De uitvoering van de opleiding vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024.
  • De omvang van de opleiding is minimaal 4 dagdelen.
  • Opleidingen die alleen online worden aangeboden, komen in de regel niet voor subsidie in aanmerking.
  • Interne opleidingen, werkplekleren of training on the job door en voor eigen medewerkers zijn niet subsidiabel.
  • De factuur van de opleiding moet voldaan zijn aan het opleidende instituut en een kopie van de factuur en betalingsbewijs wordt meegezonden naar het A&O Fonds Grafimediabranche.
  • De uiterste datum waarop aanvragen over 2024 kunnen worden ingeleverd, is 31 januari 2025.

Hoogte subsidie

Het subsidiepercentage bedraagt 10% tot een maximaal bedrag van € 2.000,--. De subsidie is alleen van toepassing op de opleidingskosten. BTW en kosten zoals reiskosten, lunch, overnachting etc. vallen buiten deze regeling.

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure vind je op het aanvraagformulier subsidieregeling printmedia opleidingen/machinetrainingen

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten