ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Stimuleringsregeling BBL

Voor het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen kent het A&O Fonds Grafimediabranche een stimuleringsregeling BBL (leer-werktraject met mbo-diploma). 

Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft altijd de bevoegdheid om het subsidie bedrag aan te passen of de regeling eerder te sluiten wanneer dat budgettair noodzakelijk is. 

Een leerbedrijf komt in aanmerking voor een eenmalige stimuleringspremie indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Belangrijkste voorwaarden

 • De BBL-opleiding betreft een printmedia opleiding voor een grafisch technisch beroep.
 • De BBL-opleiding is gestart in het lopend kalenderjaar.
 • Het bedrijf is KVGO-lid en draagt daarmee financieel bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
 • Het bedrijf is een formeel erkend leerbedrijf.
 • De subsidie voor de BBL-opleiding Grafisch operator wordt voor het eerst voor betreffende medewerker aangevraagd.
 • Voor betreffende medewerker is geen subsidie printmedia opleidingen aangevraagd.
 • De subsidie wordt éénmalig uitgekeerd. Bij aanvang 50% en 50% na diplomering en het toesturen van het kopie diploma. 
 • Deze stimuleringsregeling is van toepassing na een werk-/leerovereenkomst met bedrijf en school.
 • De leerling is na afloop van de proeftijd nog in dienst bij het leerbedrijf.
 • Er moet een leer-/arbeidsovereenkomst zijn afgesloten.
 • Deze stimuleringsregeling kan per bedrijf voor maximaal vijf medewerkers per jaar worden aangevraagd.
 • De uitvoeringsperiode van de subsidieregeling loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
 • De uiterste datum waarop aanvragen kunnen worden ingeleverd is 31 januari 2025.
 • Bij een aanvraag dient een Praktijkovereenkomst (POK) toegevoegd te worden.

Hoogte subsidie

Deze stimuleringsregeling bedraagt voor 2024 eenmalig € 2.500,-- inclusief BTW en kosten zoals studie- en/of boekengeld, reis- en/of verblijfkosten, lunch, etc.

Meer informatie over de stimuleringsregeling BBL, de voorwaarden en de te volgen procedure vind je op het aanvraagformulier stimuleringsregeling BBL printmedia 2023.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten