zoeken

Stimuleringsregeling BBL

Voor het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen kent het A&O Fonds Grafimediabranche een stimuleringsregeling BBL (leer-werktraject).

Deze regeling bedraagt voor 2019 € 2.500,--. Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidie bedrag aan te passen wanneer dat budgettair noodzakelijk is. 

Een leerbedrijf komt in aanmerking voor een eenmalige stimuleringspremie indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrijf draagt bij aan het opleidingsfonds.
  • Het bedrijf is een formeel erkend leerbedrijf.
  • De BBL-opleiding betreft een printmedia opleiding voor een grafisch technisch beroep.
  • Deze stimuleringsregeling is van toepassing na een werk/leerovereenkomst met bedrijf en school.

Meer informatie over de stimuleringsregeling BBL, de voorwaarden en de te volgen procedure vindt u op het aanvraagformulier stimuleringsregeling BBL printmedia 2019.

 

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.