zoeken

Stimuleringsregeling BBL

Voor het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen kent het A&O Fonds Grafimediabranche een stimuleringsregeling BBL (leer-werktraject).

Deze regeling bedraagt voor 2021 € 2.500,--. Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidie bedrag aan te passen wanneer dat budgettair noodzakelijk is. 

Een leerbedrijf komt in aanmerking voor een eenmalige stimuleringspremie indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Belangrijkste voorwaarden

 • De BBL-opleiding betreft een printmedia opleiding voor een grafisch technisch beroep.
 • De BBL-opleiding is gestart in het lopend kalenderjaar.
 • Het bedrijf draagt financieel bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
 • Het bedrijf is een formeel erkend leerbedrijf.
 • De subsidie voor de BBL-opleiding Grafisch operator wordt voor het eerst voor betreffende medewerker aangevraagd.
 • Voor betreffende medewerker is geen subsidie printmedia opleidingen aangevraagd.
 • Het eenmalige subsidiebedrag is inclusief eventuele studie- en/of boekengeld en reis- en/of verblijfkosten.
 • Deze stimuleringsregeling is van toepassing na een werk/leerovereenkomst met bedrijf en school.
 • De leerling is na afloop van de proeftijd nog in dienst bij het leerbedrijf.
 • Er moet een leer-/arbeidsovereenkomst zijn afgesloten.
 • De uitvoeringsperiode van de subsidieregeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Bij uitputting van het beschikbare subsidiebudget kan het A&O Fonds Grafimediabranche de regeling eerder sluiten of het bedrag aanpassen.
 • De uiterste datum waarop aanvragen kunnen worden ingeleverd is 31 januari 2022.
 • Bij een aanvraag dient een Praktijkovereenkomst (POK) toegevoegd te worden.

Meer informatie over de stimuleringsregeling BBL, de voorwaarden en de te volgen procedure vind je op het aanvraagformulier stimuleringsregeling BBL printmedia 2021.

 

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.