zoeken

Een initiatief van


Het A&O Fonds Grafimediabranche
heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.
• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.
• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten. 

Stimuleringsregeling BBL

Voor het stimuleren van de instroom van leerlingen in printmediaberoepen kent het A&O Fonds Grafimediabranche een eigen stimuleringsregeling BBL. Deze regeling bedraag € 1.750,--. Voor BBL leer-werktrajecten die na 1 juli 2018 zijn gestart, geldt een stimuleringspremie van € 2.500,--. Een leerbedrijf komt in aanmerking voor een eenmalige stimuleringspremie indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Belangrijkste voorwaarden

  • Het bedrijf draagt bij aan het opleidingsfonds.
  • Het bedrijf is een formeel erkend leerbedrijf.
  • De BBL-opleiding betreft een printmedia opleiding voor een grafisch technisch beroep.

Meer informatie over de stimuleringsregeling BBL, de voorwaarden en de te volgen procedure vindt u op het aanvraagformulier stimuleringsregeling BBL printmedia 2018.

 

 

Naar het overzicht