ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Subsidieregeling voor begeleidingstaken praktijkopleiders

Het leren of bijscholen via ‘werkplekleren of training on the job’ is een noodzaak om nieuwe werknemers functie technisch wegwijs te maken binnen het bedrijf. Ook het begeleiden van BBL leerlingen is een taak die bij een praktijkopleider thuis hoort. Goed opgeleide werknemers leveren betere prestaties, waardoor de algemene kwaliteit van het werkproces in het bedrijf een positieve stimulans krijgt. Het belang van goede begeleiding wordt steeds meer gezien waardoor er behoefte is aan financiële ondersteuning voor inwerk- en begeleidingsactiviteiten van praktijkopleiders in het bedrijf. 

De inzet van praktijkopleiders neemt enorm toe. De vraag naar nieuwe medewerkers is groot. Veelal heeft de nieuwe instroom geen grafische achtergrond. Een goede begeleiding is dan essentieel en heeft ook een gunstige werking op het binden van medewerkers. Op dit moment worden ervaren werknemers ingezet als praktijkopleider, maar deze werknemers zijn in de meeste gevallen niet specifiek hiervoor geschoold en gecertificeerd. Voor de opleiding Praktijkopleider kunnen bedrijven gebruik maken van de subsidieregeling Printmedia opleidingen. 

Voor studiebegeleidingstaken en/of taken bij het inwerken op de machines van nieuwe collega’s door gecertificeerde praktijkopleiders kan via deze regeling subsidie worden aangevraagd. Hiermee komt het A&O Fonds tegemoet aan de vraag vanuit de branche. 

Voorwaarden

  • De praktijkopleider heeft een vast dienstverband bij de werkgever.
  • Deze subsidie wordt alleen toegekend aan GOC opgeleide en gecertificeerde praktijkopleiders.
  • Het aanvragende bedrijf is KVGO lid en draagt bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
  • Per bedrijf kan voor maximaal twee praktijkopleiders subsidie worden aangevraagd.
  • Per gecertificeerde opleider wordt informatie overlegt over het aantal en de namen van de begeleide werknemers, het soort begeleiding alsmede een urenopgaaf van de bestede uren.
  • Zowel de werkgever als de praktijkopleider moeten de aanvraag ondertekenen.
  • De uitvoering van de begeleidingstaken vindt plaats tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024. 
  • De uiterste datum waarop aanvragen over 2024 kunnen worden ingeleverd, is 31 januari 2025.

Hoogte subsidie

Voor bedrijven die lid zijn van het KVGO en bijdragen aan het A&O Fonds Grafimediabranche is de hoogte van de subsidie eenmalig maximaal € 2.500,-- per jaar en per gecertificeerde praktijkopleider.

De opleiding Praktijkopleider valt onder de subsidieregeling Printmedia opleidingen

Het aanvraagformulier voor subsidie op begeleidingstaken van de praktijkopleider vind je hier.

Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor deze subsidie. Het A&O bestuur heeft altijd de bevoegdheid om het subsidiebedrag aan te passen of de regeling eerder te sluiten wanneer dat budgettair noodzakelijk is. Raadpleeg deze website voor het actuele subsidiepercentage.

Uitbetaling subsidie

Omdat voor de aanvraag diverse informatie aangeleverd moet worden, kan de subsidie pas aan het einde van het jaar worden aangevraagd. Het A&O Fonds beoordeelt de aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt het bedrijf een bevestiging en wordt de subsidie binnen vier weken uitbetaald. Bij een negatieve beoordeling ontvang je een gemotiveerde afwijzing.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten