zoeken

Subsidieregeling voor begeleidingstaken praktijkopleiders

Steeds meer bedrijven informeren naar financiële ondersteuning voor inwerk- en begeleidingsactiviteiten van praktijkopleiders in het bedrijf. 

Het leren of bijscholen via ‘werkplekleren of training on the job’ is een noodzaak om nieuwe werknemers functie technisch wegwijs te maken binnen het bedrijf. Ook het begeleiden van BBL leerlingen is een taak die bij een praktijkopleider thuis hoort. Goed opgeleide werknemers leveren betere prestaties, waardoor de algemene kwaliteit van het werkproces in het bedrijf een positieve stimulans krijgt.

De inzet van praktijkopleiders neemt toe nu na jarenlange krimp weer nieuwe werknemers worden aangenomen. Op dit moment worden ervaren werknemers ingezet als praktijkopleider, maar deze werknemers zijn in de meeste gevallen niet specifiek hiervoor geschoold en gecertificeerd. Voor de opleiding Praktijkopleider kunnen bedrijven gebruik maken van de subsidieregeling Printmedia opleidingen. 

En met deze nieuwe subsidieregeling geeft het A&O Fonds invulling aan de veelgestelde vraag van bedrijven. Nu is er ook een subsidieregeling Praktijkopleiders beschikbaar voor studiebegeleidingstaken en/of taken bij het inwerken op de machines van nieuwe collega’s door gecertificeerde praktijkopleiders.

Voorwaarden

  • De praktijkopleider heeft een vast dienstverband bij de werkgever.
  • Deze subsidie wordt alleen toegekend aan GOC opgeleide en gecertificeerde praktijkopleiders.
  • Het aanvragende bedrijf is KVGO lid en draagt bij aan het A&O Fonds Grafimediabranche.
  • De werkgever kan éénmalig per jaar maximaal € 2.500,- subsidie aanvragen per gecertificeerde praktijkopleider.
  • Per bedrijf kan voor maximaal twee praktijkopleiders subsidie worden aangevraagd.
  • Per gecertificeerde opleider wordt informatie overlegt over het aantal en de namen van de begeleide werknemers, het soort begeleiding alsmede een urenopgaaf van de bestede uren.
  • Zowel de werkgever als de praktijkopleider moeten de aanvraag ondertekenen.

Hoogte subsidie

Voor bedrijven die lid zijn van het KVGO en bijdragen aan het A&O Fonds Grafimediabranche is de hoogte van de subsidie maximaal € 2.500,-- per jaar en per gecertificeerde praktijkopleider.

De opleiding Praktijkopleider valt onder de subsidieregeling Printmedia opleidingen. De subsidie voor deze opleiding bedraagt 40% van de opleidingskosten (excl. btw). 

Het A&O Fonds heeft op jaarbasis een budget beschikbaar voor deze subsidie. Het A&O bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om het subsidiebedrag aan te passen wanneer dat budgettair noodzakelijk is. Raadpleeg deze website voor het actuele subsidiepercentage.

Uitbetaling subsidie

Omdat voor de aanvraag diverse informatie aangeleverd moet worden, kan de subsidie pas aan het einde van het jaar worden aangevraagd. Het A&O Fonds beoordeelt de aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt het bedrijf een bevestiging en wordt de subsidie binnen vier weken uitbetaald. Bij een negatieve beoordeling ontvang je een gemotiveerde afwijzing.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs voor werknemers en potentiële werknemers in de grafische sector.

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten.