ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

1,2 miljoen euro nieuwe subsidie voor grafische bedrijven


Werkgevers in de grafimediabranche kunnen in 2024 en 2025 met subsidie investeren in onder meer het tegengaan van ziekteverzuim. Het A&O Fonds Grafimediabranche haalde hiervoor onlangs een nieuwe subsidie binnen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In totaal is er de komende twee jaar ruim 1,2 miljoen euro te verdelen. Een deel van dat geld is bestemd voor duurzame inzetbaarheid. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan programma’s die gericht zijn op de gezondheid van medewerkers in ploegendiensten, maar ook aan trajecten op het gebied van functieverbreding en taakroulatie.


Bespaar tot tienduizenden euro’s per jaar

“We willen stimuleren dat zoveel mogelijk medewerkers gezond de pensioenleeftijd halen”, zegt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche. “Aandacht voor zaken als vitaliteit en inzetbaarheid zijn daarbij cruciaal en ook in het belang van werkgevers. Het ziekteverzuim in onze branche is bovengemiddeld. Als je dat omlaag brengt, bespaar je tot wel tienduizenden euro’s per jaar.”

Om werkgevers hierbij te helpen zijn de afgelopen jaren vier programma’s (Gezondheid & Energie, Kennis & Vaardigheden, Motivatie & Betrokkenheid of Werk-privébalans) ontwikkeld, ieder met eigen activiteiten. Met de nieuwe duurzame inzetbaarheid subsidie kunnen deze activiteiten - bekend onder de naam Create your future - worden doorgezet. 


Ook voor kleine en middelgrote bedrijven

Leloux roept ook kleine en middelgrote bedrijven op om gebruik te maken van de regeling. “Juist voor dit type bedrijven, die vaak geen eigen hr-afdeling hebben, is zo’n traject heel waardevol. Zeker omdat je praktische ondersteuning krijgt van specialisten die de branche goed kennen.”

Alle subsidie mogelijkheden voor zowel grafimedia als duurzame inzetbaarheid zijn gebundeld in de nieuwe subsidiegids 2024 van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Bij de grafimedia subsidieregelingen gaat het bijvoorbeeld om subsidies voor vaktechnische opleidingen, BBL-trajecten en scholing van medewerkers tot praktijkopleider. “Daarmee kan je als werkgever bijvoorbeeld borgen dat waardevolle kennis in je bedrijf op een goede manier wordt overgedragen, voordat ervaren collega’s met pensioen gaan.”

 

Subsidiemotor van de grafimediabranche

Het binnenhalen van subsidies voor grafische bedrijven is een van de kerntaken van het A&O Fonds Grafimediabranche, dat zowel werkgevers als werknemers in de branche vertegenwoordigt. Zonder de miljoenen die het fonds in de afgelopen jaren binnenhaalde, zouden er veel minder activiteiten ontplooid kunnen worden op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs.

In de uitvoering trekt het A&O Fonds Grafimediabranche op met partners, zoals GOC en KVGO. Leden van die laatstgenoemde brancheorganisatie komen in aanmerking voor extra subsidies. Op trajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid levert een KVGO-lidmaatschap bijvoorbeeld 40% extra subsidie op, wat kan oplopen tot 4.000 euro voordeel.

Meer informatie over het A&O Fonds Grafimediabranche is te vinden op www.aenofondsgrafimedia.nl.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten