ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Subsidie praktijkleren aanvragen

Overweeg je iemand een werkleerplaats aan te bieden of volgt een medewerker al een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is tussen nu en 15 september 2023 17.00 uur een eenmalige subsidie voor tegemoetkoming in de begeleidingskosten aan te vragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de student begeleid is in een studiejaar. Doordat het aantal begeleidingsweken achteraf vastgesteld kan worden, wordt de subsidie pas aan het einde van een school- of studiejaar aangevraagd. Meer informatie is te vinden op de website van de RVO.

 

Stimuleringsregeling BBL

Naast deze overheidsregeling kent de grafimediabranche ook een ‘Stimuleringsregeling BBL’ van het A&O Fonds Grafimediabranche. Het doel is de instroom van leerlingen in printmediaberoepen te stimuleren. KVGO leden kunnen éénmalig aanspraak maken op deze subsidie per student. Voor 2023 is de hoogte van de subsidie vastgesteld op € 2.500,-.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten