ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Grafimediabranche voelt afkoelende economie in 2023

Bedrijven in de grafimediabranche boekten in 2023 een gezamenlijke omzet van 2,78 miljard euro. Dat is bijna 20 procent minder dan het jaar ervoor en het laagste niveau in tien jaar tijd.

Dat blijkt uit de nieuwe editie van Grafimedia in cijfers, een publicatie van GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimedia.

 

Een kanttekening bij de cijfers is dat 2022 nog een ongekend goed jaar was voor drukkerijen, verpakkers en andere grafische bedrijven.

“Vorig jaar waren de omstandigheden juist pittig. De economie begon af te koelen, terwijl inkoopprijzen van onder meer inkt en  energie bleven stijgen. Het lukt grafische bedrijven maar deels om die gestegen kosten door te berekenen en zelfs met stijgende  prijzen daalt de omzet in de branche”, zegt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid stabiel

De grafimediabranche telde eind 2023 2.765 bedrijven. Samen boden ze werkgelegenheid aan 20.790 medewerkers. Het aantal fusies en overnames (20) daalde licht, net als het aantal opheffingen (130). Er gingen daarentegen wel meer grafische bedrijven failliet (24) dan een jaar eerder, mogelijk mede doordat er nog coronasteun terugbetaald moest worden.

Ziekteverzuim begint te dalen

Goed nieuws? Dat was er ook. Zo nam de werkloosheid verder af naar 2,6% en daalde het ziekteverzuim in de branche van 6,5naar 6,1 procent. “Dat lijkt weinig, maar elke dag verzuim levert werkgevers een kostenbesparing van zo’n 300 euro op. Dit is dus echt een grote vooruitgang. De toegenomen aandacht voor o.a. gezond roosteren, leefstijlinterventies en coachend leiderschap begint zich uit te betalen en ik blij dat we met een nieuwe subsidie van 1,2 miljoen euro Create Your Future ook in 2024 en 2025 kunnen voortzetten.”

Katalysator voor de branche

Het is een mooi voorbeeld van de rol die A&O Fonds Grafimediabranche vervult in de branche, als aanjager van thema’s zoals scholing, duurzame inzetbaarheid en instroom die de branche op middellange en lange termijn versterken. “De miljoenen die we hier in de afgelopen jaren hebben binnengehaald voor de branche, creëren daarbij een vliegwieleffect. Met een relatief kleine eigen investering zien we dat bedrijven bijvoorbeeld grote kostenbesparingen of productiviteitswinst boeken.”

Pijlen op branchepromotie

In 2024 zet het A&O Fonds Grafimediabranche onder meer fors in op het promoten van de grafimediabranche, via het nieuwe online platform Indruk.nu. “We werken daarvoor nauw samen met influencers en jongeren. Zij weten als geen ander hoe ze nieuwe generaties kunnen bereiken en enthousiast maken. Zo werd een TikTok-filmpje over grafimedia van studenten van het Grafisch Lyceum in korte tijd meer dan 800.000 keer bekeken. Op die manier slaan we bruggen tussen oude en nieuwe media.”

RVU-regeling slaat aan

Waar hard gewerkt wordt aan het aantrekken van jongeren, is er ook oog voor oudere werknemers in de grafimediabranche die jarenlang zwaar werk hebben gedaan. Via de RVU-regeling kunnen zij vervroegd met pensioen gaan. “We zien de aanvragen daarvoor toenemen. In het eerste kwartaal van 2024 waren het er al 60, tegen 25 in heel 2022 en 2023.”

Over A&O Fonds Grafimediabranche

Het A&O Fonds Grafimediabranche zet zich in voor een gezonde grafische arbeidsmarkt, toekomstbestendige scholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de grafimediabranche. Werkgevers dragen een deel van de kosten, door het binnenhalen van nationale en Europese subsidies kan er nog meer geïnvesteerd worden in de branche. Werkgevers en werknemers vormen samen het bestuur van het fonds.

Grafimedia in cijfers is hier te downloaden.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten