ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Extra subsidie voor veel grafische opleidingen

Heb jij medewerkers in je bedrijf die hun vakkennis willen vergroten of een diploma willen halen? Dan kun je in 2024 en 2025 op veel opleidingen en cursussen 30% extra subsidie krijgen.

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft hiervoor een grote subsidie binnengehaald bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het gaat om de ESF+ subsidie, een regeling die financieel gesteund wordt door de Europese Unie. Deze subsidie is bedoeld om de arbeidsmarkt positie van mensen verder te versterken.

Veel werknemers komen in aanmerking

De regeling is onder meer gericht op mensen die maximaal een mbo-opleiding op niveau 4 hebben gedaan. “Investeer er bijvoorbeeld mee in vaktechnische opleidingen waarmee medewerkers breder inzetbaar worden. Of bereid medewerkers voor op
een veranderende toekomst, onder meer door de opkomst van AI in de grafimedia. Persoonlijke ontwikkeling en bijblijven is belangrijker dan ooit”, zegt Richard Leloux, directeur van A&O Fonds Grafimediabranche.

Opleidingen voor buitenlandse arbeidskrachten

Ook scholing voor statushouders of Oekraïense vluchtelingen in jouw bedrijf komen in aanmerking voor subsidie. Denk bijvoorbeeld aan Nederlands op de werkvloer. Deze op de grafimediabranche afgestemde taaltraining maakt het voor buitenlandse werknemers makkelijker om te communiceren en samen te werken met collega’s en het vergroot hun kansen om mee te doen in de samenleving.

Meebewegen met veranderingen of omscholing

Verder komen mensen met een arbeidsbeperking in aanmerking voor gesubsidieerde opleidingen of cursussen. Met scholing en begeleiding kunnen zij zich verder ontwikkelen, waardoor ze hun werk (nog) beter kunnen doen en mee kunnen bewegen met veranderingen in de branche en arbeidsmarkt. En het is mogelijk om mensen die nu een uitkering hebben aan te nemen en bijvoorbeeld op te leiden of om te scholen met de subsidie.

Combineren van subsidies mogelijk

De subsidie is een aanvulling op bestaande subsidieregelingen en kan daarmee gecombineerd worden. KVGO-leden krijgen nu bijvoorbeeld al 40% subsidie voor toekomstgerichte scholing. Met de nieuwe subsidieregeling kunnen ze nog eens 30% extra subsidie krijgen op veel opleidingen en cursussen.

Create your future: Persoonlijke Ontwikkeling

De nieuwe subsidieregeling is direct ingegaan en loopt tot eind januari 2026. In totaal is er 667.883 euro subsidie beschikbaar voor werknemers in de grafimediabranche. Als werkgever schiet je de kosten voor scholing voor. De subsidie wordt na afloop van het project, dus begin 2026 uitgekeerd.

Meer informatie over de regeling wordt op korte termijn toegevoegd aan www.aenofondsgrafimedia.nl/create-your-future. Daar vind je straks ook de aanvraagformulieren voor de subsidie, die valt onder de noemer ‘Create your future: Persoonlijke Ontwikkeling’.

Over A&O Fonds Grafimediabranche

Het A&O Fonds Grafimediabranche zet zich in voor een gezonde grafische arbeidsmarkt, toekomstbestendige scholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de grafimediabranche. Werkgevers dragen een deel van de kosten, door het binnenhalen van nationale en Europese subsidies kan er nog meer geïnvesteerd worden in de branche. Werkgevers en werknemers vormen samen het bestuur van het fonds.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten