ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Hoogste omzet in vijf jaar tijd voor grafimediabranche

Bedrijven in de grafimediabranche boekten in 2022 een gezamenlijke omzet van bijna 3,5 miljard euro. Dat is ruim 11,5 procent meer dan het jaar ervoor. De brancheomzet is daarmee zelfs iets hoger dan voor de coronapandemie.

Dat blijkt uit de nieuwe editie van Grafimedia in cijfers, een publicatie van GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche. Een deel van de omzetstijging wordt veroorzaakt doordat grafimediabedrijven de gestegen kosten voor onder meer energie, papier, karton en inkt doorberekenen.


Weinig faillissementen, meer opheffingen

De grafimediabranche telde eind 2022 nog 2.660 bedrijven. Samen boden ze werkgelegenheid aan 17.660 medewerkers. Het aantal faillissementen (7) ligt nog altijd laag, mede doordat bedrijven nog konden rekenen op steunmaatregelen van de overheid. Er vonden vorig jaar wel meer fusies en overnames (30) en opheffingen (135) plaats.

 

Verpakkers en signbedrijven doen het goed

“We zien dat vooral allround drukkerijen het moeilijk hebben, met name door overcapaciteit in de markt en concurrentie van online drukkers. Verpakkingsbedrijven, signbedrijven en boekdrukkers doen het juist goed. Dat geldt ook voor drukkerijen die zich weten te onderscheiden op het gebied van service of hun dienstenaanbod verbreden”, vertelt Richard Leloux, directeur van het A&O Fonds Grafimediabranche

 

Krapte op arbeidsmarkt

De daling van de werkloosheid zette door in 2022. Met 3,1 procent ligt die op het laagste niveau in meer dan 10 jaar tijd. “Dat is aan de ene kant mooi, maar we zien tegelijkertijd dat een gebrek aan personeel tegenwoordig de grootste groeibelemmering is voor grafimediabedrijven. Dat hangt nauw samen met de lage instroom en hoge vergrijzing in de branche. Op dat vlak is er echt werk aan de winkel”, zegt Leloux.

 

Vergroten van instroom

Met een campagne gericht op jongeren en zij-instromers laat het A&O Fonds Grafimediabranche zien hoe veelzijdig en technisch uitdagend het werk in de grafimediasector is. Ook kunnen bedrijven subsidie krijgen als ze leerwerkplekken (BBL) in hun bedrijf creëren of ervaren medewerkers scholen tot praktijkopleider. “Op die manier dragen we bij aan het verhogen van de instroom en stimuleren we kennisoverdracht binnen bedrijven”, vertelt Leloux

“Verder zijn we in gesprek met het onderwijsveld, om te kijken of bepaalde opleidingen toch weer aangeboden kunnen worden. Tegelijkertijd wil ik bedrijven oproepen: open je deuren, laat zien wat je maakt, word een erkend leerbedrijf als je dat nog niet bent. Want als je pas nadenkt over opvolging wanneer medewerkers drie maanden voor hun pensioen zitten, ben je te laat. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt.”


Hoog ziekteverzuim

Een ander aandachtspunt is het hoge verzuimpercentage in de papierindustrie en grafimediabranche. Dat steeg in 2022 naar 6,5 procent en ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (5,6%). “Dat hoge verzuim hangt mede samen met de hoge gemiddelde leeftijd in onze branche. Juist daarom is het belangrijk om preventief aan de slag te gaan met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Create your future heeft prachtige programma’s die daarbij ondersteunen. Het is voor grafisch ondernemers wel zaak om snel te handelen, want de subsidieregeling loopt dit jaar af.”

Download hier Grafimedia in cijfers 2022 of mail naar info@aenofonds.nl voor het aanvragen van een gedrukt exemplaar.

 

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten