ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

De economische cijfers van de Grafimediabranche over 2022 zijn beschikbaar!

Grote krapte aan personeel is de sterkste en toenemende belemmering voor grafimediabedrijven 

Steeds meer grafimediabedrijven zien de grote krapte aan personeel als een sterke belemmering. Dit blijkt onder meer uit de 'rapportage over economische ontwikkelingen in de grafimediabranche 2022'. Naast harde cijfers over het aantal bedrijven, de omzet en de financiën worden in dit rapport ook meningen van ondernemers gepresenteerd over de ontwikkeling van hun eigen bedrijf. 

Situatie in de sector

In 2022 herstelt de omzet en de orderontvangst verder. Maar een deel van de gemeten omzettoename komt op conto van de gestegen prijzen die grafische bedrijven rekenen, en niet doordat het printvolume toeneemt. Financieel herstelt de branche in 2021 eveneens van de negatieve ontwikkeling in het Eigen Vermogen in 2020. Dat is het gevolg van de aflossingen op schulden die in 2021 gedaan zijn.
Het aantal faillissementen neemt in 2022 weer toe, maar blijft toch nog relatief laag. De ontslagwerkloosheid in de branche gaat in 2022 naar 3% van het aantal verzekerden. Daarmee wordt het verschil met totaal Nederland steeds kleiner. 

De overige resultaten van de conjunctuurenquête laten voor 2022 een positief beeld zien van het herstel in orderontvangst en omzet, maar net als in de totale industrie maken steeds meer bedrijven zich zorgen over de ontwikkeling van het economisch klimaat.
Opmerkelijk is dat in 2022 de uitspraken van de grafische ondernemers over het economische klimaat grilliger zijn en sterk verschillen per kwartaal. Dit duidt op economische onzekerheid binnen de branche. Goed verklaarbaar door alle ontwikkelingen en onzekerheden, maar het typeert daarmee wel het jaar 2022. 

Maak gebruik van het rapport

Het GOC voert jaarlijks in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche deze rapportage over de economische ontwikkelingen in de grafimediabranche uit. Op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen bedrijven met elkaar in gesprek gaan en leren van, met en door elkaar. In tijden waarin situaties sneller veranderen dan voorheen is het namelijk belangrijker dan ooit om op te trekken met collega’s uit de branche en gezamenlijk te werken aan uitdagingen. 

Volg de economische ontwikkelingen in de branche en download hier het volledige rapport.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten