zoeken

A&O Fonds Grafimediabranche krijgt 10,5 miljoen euro voor grafimediabedrijven

Grafimediabedrijven die tussen april en december vorig jaar mensen moesten ontslaan en in het kader hiervan kosten hebben moeten maken, kunnen een beroep doen op subsidie van het Europees Globaliseringsfonds (EGF). Op 1 oktober besloot de Europese commissie de EGF-subsidieaanvragen van het A&O Fonds Grafimediabranche goed te keuren. Omdat het een brancheaanvraag betreft, kunnen ook MKB-bedrijven gebruik maken van deze subsidie.

Naast individuele bedrijven, profiteert de branche als geheel van deze subsidie. Dankzij samenwerking van het A&O Fonds Grafimediabranche met de sociale partners in de bedrijfstak (KVGO, NUV, FNV Kiem en CNV Media) is er een financiering voor het mobiliteitscentrum C3.

En door aanvullende financiering van het A&O Fonds Grafimediabranche zelf is de subsidieregeling nu voor alle grafimediabedrijven in Nederland van toepassing. Het subsidiegeld is namelijk door de regelgeving in Europa niet voor alle provincies beschikbaar. Verder is er door samenwerking met NUV ook nog een regeling voor de uitgevers in de provincies Noord- en Zuid-Holland.

De nu goedgekeurde aanvraag is de eerste brancheaanvraag die met medewerking van het Ministerie van Sociale Zaken is ingediend. De goedkeuring moet formeel nog worden geaccordeerd door het Europees Parlement.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten