ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Creatieve industrie biedt crisis het hoofd

A&O Fonds Grafimediabranche sleept nieuwe EGF-subsidie binnen
Het A&O Fonds Grafimediabranche is er opnieuw in geslaagd een flinke subsidie te verkrijgen van het Europees Globaliseringsfonds (EGF). De subsidie is bedoeld om werknemers, die in 2010 zijn ontslagen, snel van werk naar werk te helpen. Vorig jaar ontving het A&O Fonds al een subsidie van 10 miljoen euro van het EGF. Afgelopen woensdag 9 november heeft het A&O Fonds officieel de beschikking ontvangen voor nog eens bijna 5,9 miljoen euro.

Dat de grafimediabranche onder druk staat, werd de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk met veel reorganisaties, faillissementen en ontslagen. "En het eind is nog niet in zicht,” zegt Richard Leloux, de kersverse directeur-bestuurder van het A&O Fonds Grafimediabranche. "Maar dat hoeft geen drama te zijn. Het afgelopen jaar hebben we, in nauwe samenwerking met Mobiliteitscentrum C3 en GOC, heel veel mensen die met ontslag werden bedreigd en ontslagen zijn, kunnen omscholen en herplaatsen. Van de ruim 3.000 betrokkenen heeft meer dan tweederde inmiddels een andere baan.” Leloux is vanzelfsprekend tevreden met de toekenning van de subsidie. "Nederland betaalt fors mee aan het fonds maar maakt er nu ook goed gebruik van. Dankzij de inzet van het A&O Fonds Grafimediabranche zijn we nu zelfs grootgebruiker van het Europees Globaliseringsfonds.”

Duurzame inzetbaarheid
Mobiliteitscentrum C3 is door de sociale partners in de creatieve industrie opgericht om de grote uitstroom uit de grafimediabedrijven te begeleiden. C3 staat voor Centrum Creatieve Carrières. Met praktische diensten en producten en met advies en begeleiding ondersteunt C3 werkgevers en werknemers in de creatieve industrie. Werknemers die in beweging blijven en zich blijven ontwikkelen, ondersteunt C3 bij het behouden van hun baan of het vinden van een nieuwe. Werkgevers krijgen begeleiding bij het duurzaam inzetbaar houden van hun mensen en bij de herplaatsing en begeleiding van boventallig personeel.

Maatwerk leveren
Naast de intensieve samenwerking met C3 zoekt het A&O Fonds naar samenwerking met commerciële partners. Richard Leloux: "We hebben heel bewust niet een log apparaat opgetuigd maar gezocht naar professionele marktpartijen die de juiste drive hebben en beschikken over een goed netwerk. Dat stelt ons in staat om echt maatwerk te leveren en daaraan is absoluut behoefte. De grafimedia is een sterk vergrijsde sector met veel vakmensen van rond de vijftig en met gemiddeld zo’n dertig dienstjaren. Die schuif je niet zomaar in een andere baan. Juist door maatwerk te leveren, slagen we daar wel in.”

Nieuwe competenties nodig
De subsidie die het A&O Fonds heeft ontvangen van het EGF wordt de komende tijd gebruikt om de uitstroom van grafici in goede banen te leiden. "Daarnaast zal de nadruk komen te liggen op nieuwe instroom en het goed inzetbaar houden van het zittende personeel,” vertelt Leloux. "Met name als gevolg van technologische ontwikkelingen verandert het werk in de creatieve industrie razendsnel. We hebben dus nieuwe instroom nodig om nieuwe competenties binnen te halen.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten