ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

De crisis door?

Een overzichtelijk boekje boordevol waardevolle cijfers en informatie over de grafimediabranche. Dat is de publicatie Grafimedia in cijfers 2015. De publicatie wordt sinds 2005 uitgegeven en is een waardevolle bron van informatie voor de branche en het A&O Fonds Grafimediabranche. de publicatie zoomt in op de branche in het algemeen, de arbeidsmarkt en er is een deel gericht op KVGO-leden. De cijfers bieden een gedegen onderbouwing voor de ontwikkelingen die zichtbaar zijn. Door het inzicht in de sector kan het A&O Fonds Grafimediabranche daar concreet actie op nemen, bijvoorbeeld bij het indienen van maatregelen voor de sectorplan subsidies.  

Het aantal faillissementen daalt

Zijn we de crisis enigszins door? Als we kijken naar het aantal faillissementen, dan zien we een flinke daling in het aantal uitgesproken faillissementen sinds 2010. Het aantal is gedaald van bijna 140 in 2010 tot ruim 75 in 2014. De verwachting is dat deze daling doorzet. Daarnaast valt er een lichte stijging waar te nemen in het totaal aantal vacatures in de sector en het aantal bedrijven dat vacatures heeft. Verder valt op dat het totaal aantal zzp-ers ten opzichte van het totaal aantal bedrijven gestaag toeneemt. Zijn dat de eerste stappen richting de netwerkeconomie? Het thema van Trends in de creatieve industrie 2014? Trends is eveneens een uitgave van het A&O Fonds Grafimediabranche en is onder meer gebaseerd op Grafimedia in cijfers.             

Vergrijzing

Ondanks de lichte stijging in het aantal vacatures, blijft de trend van vergrijzing doorzetten. Sinds het jaar 2000 is de gemiddelde leeftijd verschoven van 39,2 jaar naar gemiddeld 45,1 in 2015.   

"Deze vergrijzing onderstreept het belang van duurzame inzetbaarheid en mee blijven ontwikkelen met de trends in de branche. Daar hebben we dan ook specifiek aandacht aan gegeven bij het opstellen en indienen van het sectorplan. Er zijn diverse subsidiemaatregelen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Een volledig overzicht van deze maatregelen op het gebied van ‘opleiden en ontwikkelen’ en ‘mobiliteit en duurzame inzetbaarheid’, is terug te vinden in de recent verschenen brochure Sectorplan grafimediabranche – alle subsidiemaatregelen op een rijtje.”  Richard Leloux – directeur A&O Fonds Grafimediabranche   

De publicatie Grafimedia in cijfers 2015 zit als bijlage bij de september uitgave van Kernnieuws of is hier te downloaden.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten