ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Duurzaam investeren met subsidie

Dankzij het A&O Fonds Grafimediabranche kunt u duurzaam investeren door gebruik te maken van verschillende subsidiemogelijkheden. Er zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar voor:

  • Nieuwe medewerkers die om- of bijscholing nodig hebben (max 40%).
  • BBL-opleiding van nieuwe medewerkers (max 40% + eenmalige stimuleringspremie € 1.750,-).
  • Printmedia opleidingen (max 30%).
  • Opleidingen van machineleveranciers (max 10%).
  • Begeleidingstrajecten naar werk (max 65%) met mogelijkheden voor scholingsadvies en scholingsbudget (max 40%).

Alle actuele subsidieregelingen zijn verwerkt in de subsidiegids van 2017. Klik hier om deze uitgave te downloaden.

Alle aanvraagformulieren zijn aangepast naar de huidige regelingen. Meer informatie vindt u op de pagina subsidie.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten