ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

‘Duurzame inzetbaarheid in grafimediabranche vraagt aandacht’

Een grootschalige analyse van arbeidsomstandigheden in de grafimediabranche laat zien dat er werk aan de winkel is op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zeker nu de sector de komende jaren sterk vergrijst. De nieuwe MDIEU-subsidieregeling geeft werkgevers daarbij een duwtje in de rug.

De sectoranalyse ‘Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden’ is uitgevoerd door GOC in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche. Voor de analyse zijn voor het eerst de resultaten van de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden door TNO uitgesplitst voor de grafimediabranche.

Fyieke belasting en ploegendiensten

Daaruit blijkt dat werknemers in de grafimediabranche minder dan gemiddeld tevreden zijn met hun arbeidsomstandigheden. Een relatief groot aandeel van de medewerkers ervaart de werkdruk of het werktempo als hoog. Ook is werk soms fysiek zwaar. Verder werken medewerkers in de grafimediasector vaker in ploegendiensten of nachtdiensten dan in andere sectoren, wat grotere gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Vergrijzing als extra aandachtspunt

Uit het rapport blijkt bovendien dat de sector de komende jaren snel vergrijst. Tot en met 2026 zal het aandeel 65- en 66-jarige werknemers bijvoorbeeld meer dan verdubbelen: van 3,4% naar 7,0%. In het verleden hadden veel grafimediabedrijven een ontziebeleid voor oudere werknemers die ploegendiensten als zwaar ervoeren. Daarvoor werden ad hoc alternatieve werkzaamheden of werktijden gecreëerd. Doordat de groep oudere werknemers groeit en veel uitwijkwerkzaamheden verdwenen zijn, zullen de oplossingen de komende jaren gezocht moeten worden in het herinrichten van de functies in het primaire proces zelf.

Nieuwe subsidieregeling

Op basis van de sectoranalyse is een nieuwe subsidieregeling toegekend voor de grafimediabranche. Het gaat om de MDIEU-subsidieregeling (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden). Met de subsidie kunnen werkgevers voordelig aan de slag met verschillende trajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken of het stimuleren van een leven lang en ontwikkelen bij medewerkers.

Tot 75% van de kosten vergoed

De subsidie is beschikbaar voor werkgevers in de grafimedia-, zeefdruk- of signbranche. De subsidie kan oplopen tot 75% van de kosten voor een traject. Voorwaarde is wel dat het traject voor 31 december 2023 is afgerond. Het A&O Fonds Grafimediabranche deelt binnenkort meer informatie over de subsidieregeling met werkgevers.

Analyse als basis voor bedrijfsbeleid

De sectoranalyse ‘Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden’ is hier te bekijken. De analyse bevat naast de genoemde onderzoeksresultaten ook veel achtergrondinformatie die HRM-medewerkers en ondernemers van grafimediabedrijven kunnen gebruiken voor het opstellen van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten