ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

Economische rapportage Grafimediabranche 2019 en 2020

De nieuwe economische rapportage over de ontwikkelingen binnen de grafimediabranche geeft voor het eerst een compleet beeld van de gevolgen van de coronacrisis voor grafische bedrijven. De maandelijkse omzetcijfers, het aantal faillissementen en de werkloosheid van januari t/m december 2020 zijn daarvoor in kaart gebracht.

Uit de cijfers blijkt dat de branche al matig aan het jaar 2020 begon, maar vervolgens te maken kreeg met dramatische gevolgen van de lockdown in  de horeca, evenementenbranche, theaters, musea en de  reissector. Allemaal sectoren die veel drukwerk laten maken  om met hun doelgroepen te kunnen communiceren. De cijfers worden afgezet tegen die van de totale industrie, en dan blijkt ineens hoe groot de gevolgen voor de branche zijn geweest, en nog steeds zijn. Positief is dan weer dat deze sterke omzetkrimp zich nog niet in dezelfde mate vertaald heeft in meer faillissementen en werkloosheid. Er is wel sprake van enige toename in 2020, maar vallen voorlopig behoorlijk mee. De cijfers laten anderzijds ook zien dat de branche veerkrachtig is, doordat eruit blijkt dat de omzet zich snel weer kan herstellen als de lockdown versoepeld wordt.

Naast de coronagevolgen geeft het rapport veel gedetailleerde financiële cijfers over de afgelopen jaren. Daaruit blijkt naast een structureel voortgaande krimp gelukkig ook een voortgaand herstel van het bedrijfsrendement. De cijfers laten zien dat er bedrijven zijn die het financieel goed gedaan hebben in de afgelopen jaren. Daarbij gaat het enerzijds om verpakkingsdrukkerijen, maar ook om moderne grafische bedrijven die zich weten aan te passen aan de innovatieve eisen van vandaag. Een groeiende zorg blijft de (toekomstige) beschikbaarheid van grafisch opgeleid personeel. De verwachting is dat dit ook voor de komende jaren een belangrijk aandachtspunt voor de gehele branche zal blijven. Door vergrijzing zullen er komende jaren grote groepen ervaren grafici de branche verlaten, en deze zullen (deels) vervangen moeten worden door nieuwe vakmensen die een belangrijke bijdrage zullen moeten leveren aan de innovaties binnen de bedrijven.

Voor het snel inzetbaar maken van nieuwe mensen heeft GOC in opdracht van het A&O Fonds de BBL-opleiding Grafisch operator ontwikkeld voor mbo niveau 2 en inmiddels zijn er al jonge grafici doorgestroomd naar niveau 3.

Het rapport is hier te downloaden.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten