ga jij het maken in de grafimedia. Zoek een baan op Logo indruk
zoeken

EGF-subsidie voor de grafimediabranche!

Afgelopen week gaf het Europees Parlement haar formele akkoord voor ruim 10 miljoen euro voor omscholing van ontslagen werknemers in de grafimediabranche. Grafimediabedrijven die tussen april en december 2009 medewerkers moesten ontslaan en in het kader daarvan kosten hebben gemaakt, kunnen, via het mobiliteitscentrum voor de grafimediabranche (C3) en het A&O Fonds Grafimediabranche, een beroep doen op het Europees Globaliseringsfonds (EGF). Op 1 oktober jl. besloot de Europese commissie de EGF-subsidieaanvragen van het A&O Fonds Grafimediabranche goed te keuren en deze aanvraag is nu ook goedgekeurd door het Europees Parlement. De subsidie is aangenomen met een grote meerderheid, er waren 560 stemmen voor, 66 stemmen tegen en 20 onthoudingen.

Marije Cornelissen is namens GroenLinks nauw betrokken bij de beoordeling van subsidieaanvragen uit het Europees Globaliseringsfonds. Om een beter beeld te krijgen van het EGF in de praktijk, wilde zij graag in contact komen met personen die betrokken zijn bij de subsidieaanvraag of van het subsidiegeld gebruik maken. Daarom was ze afgelopen maandag o.a. op bezoek bij C3 en GOC waar ze een groep drukkers bezocht die bezig is met de cursus digitaal drukken dankzij de EGF subsidie. Tevens had zij een gesprek met de werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche en constateerde ze dat het geld nuttig besteed werd.Ook andere Europarlementariërs zijn op verzoek van het A&O Fonds Grafimediabranche actief bezig geweest om de subsidie bij Europa veilig te stellen. Tevens heeft het A&O Fonds Grafimediabranche veel verzoeken om informatie ontvangen vanuit andere branches in de Nederlandse creatieve industrie, maar ook in andere grafimediabranches in Europa is er veel interesse.

Werkgevers die in de genoemde periode kosten hebben gemaakt in het kader van ontslag in verband met reorganisatie, kunnen contact opnemen met Mobiliteitscentrum C3 voor eventuele subsidiemogelijkheden. De einddatum voor de te maken kosten bij deze aanvraag bij Europa, is 1 april 2011. Declaraties kunnen worden ingediend tot 30 april 2011.

Naar het overzicht

Het A&O Fonds Grafimediabranche 

heeft een brede doelstelling voor de aangesloten leden. De doelstelling bestaat uit:

• het verrichten van activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling voor (potentiële) werknemers inde grafische sector

• het verrichten van activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt in de grafische sector waaronder begrepen het stimuleren van het aanbod van werknemers in de grafische sector.

• het mede-financieren van nationale en internationale subsidiabele activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt bevorderende activiteiten